image banner
Thống kê truy cập
  • Đang online: 14
  • Hôm nay: 488
  • Trong tuần: 3 839
  • Tất cả: 276427
Đề xuất nâng mức phụ cấp, hỗ trợ đối với người hoạt động không chuyên trách, người tham gia công việc ở xóm, khối, bản
Lượt xem: 107

(Chinhphu.vn) - UBND tỉnh Nghệ An đang lấy ý kiến để tiến tới hoàn thiện, trình HĐND tỉnh xem xét nâng mức phụ cấp hằng tháng cho bí thư chi bộ, trưởng xóm, khối, bản và trưởng ban công tác Mặt trận; cũng như tăng mức hỗ trợ cho những người trực tiếp tham gia công việc ở xóm, khối, bản.

Đề xuất nâng mức phụ cấp, trợ cấp cho người hoạt động không chuyên trách và người tham gia công việc ở xóm, khối, bản - Ảnh 1.

Đề xuất nâng mức phụ cấp đối với 3 chức danh hoạt động không chuyên trách ở xóm, khối, bản

Người hoạt động không chuyên trách ở xóm, khối, bản gồm 3 chức danh: bí thư chi bộ; trưởng xóm, khối, bản và trưởng ban công tác Mặt trận.

Dự thảo đề xuất, ở xóm, bản có từ 350 hộ trở lên; khối có từ 500 hộ gia đình trở lên; xóm, khối, bản thuộc đơn vị hành chính cấp xã trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền; xóm, khối, bản thuộc đơn vị hành chính cấp xã ở khu vực biên giới, hải đảo thì mức phụ cấp hàng tháng đối với chức danh bí thư chi bộ và trưởng xóm, khối, bản là 2,1 lần mức lương cơ sở; đối với chức danh trưởng ban công tác Mặt trận là 1,8 lần mức lương cơ sở.

Đối với các xóm, khối, bản còn lại, dự thảo đề xuất, mức phụ cấp hàng tháng đối với chức danh bí thư chi bộ và trưởng xóm, khối, bản là 1,6 lần mức lương cơ sở; đối với chức danh trưởng ban công tác Mặt trận là 1,3 lần mức lương cơ sở.

Đề xuất nâng mức phụ cấp, trợ cấp cho người hoạt động không chuyên trách và người tham gia công việc ở xóm, khối, bản - Ảnh 2.

Mức phụ cấp hàng tháng đang được UBND tỉnh Nghệ An lấy ý kiến đối với 3 chức danh hoạt động không chuyên trách ở khối, xóm, bản là: bí thư chi bộ; trưởng xóm, khối, bản và trưởng ban công tác Mặt trận.

Mức phụ cấp hàng tháng theo đề xuất mới này của UBND tỉnh Nghệ An cao hơn so với quy định hiện hành. 

Cụ thể, đối với xóm, bản thuộc xã trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền; xóm, bản thuộc xã biên giới hoặc hải đảo thì bí thư chi bộ và trưởng xóm, khối, bản hiện có hệ số phụ cấp là 1,75 lần mức lương cơ sở; còn trưởng ban công tác Mặt trận hưởng phụ cấp 1,5 lần mức lương cơ sở.

Còn đối với xóm, bản có từ 350 hộ gia đình trở lên, mức phụ cấp đối với bí thư chi bộ và trưởng xóm, khối, bản hiện là 1,7 lần mức lương cơ sở, đối với trưởng ban công tác Mặt trận là 1,4 lần mức lương cơ sở.

Ở các xóm, khối, bản còn lại, bí thư chi bộ, trưởng xóm, khối, bản đang hưởng mức phụ cấp là 1,1 lần mức lương cơ sở; trưởng ban công tác Mặt trận hưởng phụ cấp 0,8 lần mức lương cơ sở.

Đề xuất tăng mức hỗ trợ đối với 10 chức danh ở xóm, khối, bản

Ngoài 3 chức danh hoạt động không chuyên trách trên, ở xóm, khối, bản có thêm các chức danh công an viên, thôn đội trưởng, Chi hội trưởng Hội Nông dân, Chi hội trưởng Hội Cựu chiến binh, Chi hội trưởng Hội Phụ nữ, Bí thư chi Đoàn, Chi hội trưởng Hội Người cao tuổi, Tổ trưởng Tổ bảo vệ dân phố, Tổ viên Tổ bảo vệ dân phố, nhân viên y tế xóm, bản.

Đây là những người trực tiếp tham gia công việc ở xóm, khối, bản là được hỗ trợ hàng tháng. Hiện dự thảo của UBND tỉnh Nghệ An đang đề xuất nâng mức hỗ trợ lên cho người đảm nhận các chức danh trên.

Theo đó, ở các xóm, bản có từ 350 hộ trở lên; khối có từ 500 hộ gia đình trở lên; xóm, khối, bản thuộc đơn vị hành chính cấp xã trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền; xóm, khối, bản thuộc đơn vị hành chính cấp xã ở khu vực biên giới, hải đảo, dự thảo đề xuất mức hỗ trợ hàng tháng cụ thể như sau:

Chức danh công an viên được phụ cấp bằng 1,1 lần mức lương cơ sở, thôn đội trưởng được hỗ trợ 0,8 lần mức lương cơ sở. Các chức danh: Chi hội trưởng Hội Nông dân, Chi hội trưởng Hội Cựu chiến binh, Chi hội trưởng Hội Phụ nữ, Bí thư chi Đoàn, Chi hội trưởng Hội Người cao tuổi được hỗ trợ 0,33 lần mức lương cơ sở.

Ngoài ra, ở các xóm, khối, bản còn lại, mức hỗ trợ hàng tháng được đề xuất đối với chức danh công an viên là 0,95 lần mức lương cơ sở; thôn đội trưởng là 0,75 lần mức lương cơ sở; Chi hội trưởng Hội Nông dân, Chi hội trưởng Hội Cựu chiến binh, Chi hội trưởng Hội Phụ nữ, Bí thư chi Đoàn, Chi hội trưởng Hội Người cao tuổi là 0,28 lần mức lương cơ sở.

Còn mức hỗ trợ hàng tháng được đề xuất đối với Tổ trưởng Tổ bảo vệ dân phố là 0,75 mức lương cơ sở, Tổ viên Tổ bảo vệ dân phố là 0,45 mức lương cơ sở; nhân viên y tế tại các xóm, bản thuộc xã khó khăn (theo quy định của Chính phủ) là 0,65 mức lương cơ sở; nhân viên y tế ở các xóm, bản thuộc các xã còn lại là 0,45 mức lương cơ sở.

Đề xuất nâng mức phụ cấp, trợ cấp cho người hoạt động không chuyên trách và người tham gia công việc ở xóm, khối, bản - Ảnh 3.

Mức hỗ trợ hàng tháng đối với những người trực tiếp tham gia công việc ở xóm, khối, bản đang được UBND tỉnh Nghệ An lấy ý kiến.

Theo quy định hiện hành, hiện tại ở xóm, bản có từ 350 hộ gia đình trở lên; xóm, bản thuộc xã trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền; xóm, bản thuộc xã biên giới hoặc hải đảo, công an viên được hỗ trợ 0,9 lần mức lương cơ sở và thôn đội trưởng được hỗ trợ 0,65 lần mức lương cơ sở; ở các xóm, khối, bản còn lại, công an viên được hỗ trợ 0,8 lần mức lương cơ sở, thôn đội trưởng được hỗ trợ 0,6 lần mức lương cơ sở.

Mức hỗ trợ đối với Tổ trưởng Tổ bảo vệ dân phố hiện là 0,6 mức lương cơ sở; Tổ viên Tổ bảo vệ dân phố là 0,35 mức lương cơ sở; y tế xóm, bản tại các xã khó khăn (theo quy định của Nhà nước) là 0,55 mức lương cơ sở; y tế xóm, bản ở các xã còn lại là 0,35 mức lương cơ sở.

Theo các quy định hiện hành, các chức danh Chi hội trưởng Hội Nông dân, Chi hội trưởng Hội Cựu chiến binh, Chi hội trưởng Hội Phụ nữ, Bí thư chi Đoàn, Chi hội trưởng Hội người cao tuổi xóm, khối, bản được hưởng bồi dưỡng hàng tháng 400.000 đồng/tháng/người ở các xóm, bản có từ 350 hộ gia đình trở lên; xóm, bản thuộc xã trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền; xóm, bản thuộc xã biên giới. Ở các xóm, khối, bản còn lại là 350.000 đồng/tháng/người.

Theo dự thảo của UBND tỉnh Nghệ An, người hoạt động không chuyên trách ở xóm, khối, bản kiêm nhiệm người trực tiếp tham gia hoạt động ở xóm, khối, bản thì được hưởng 100% mức hỗ trợ hàng tháng. Phụ cấp chức vụ, chức danh không dùng để tính đóng, hưởng chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

Tại Nghị định 33/2023/NĐ-CP ngày 10/6/2023 của Chính phủ quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/8/2023, quy định tại Khoản 2, Điều 34 về chế độ phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố:

Thực hiện khoán quỹ phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố. Ngân sách Trung ương khoán quỹ phụ cấp để chi trả hàng tháng đối với người hoạt động không chuyên trách ở mỗi thôn, tổ dân phố như sau:

a) Đối với thôn có từ 350 hộ gia đình trở lên; tổ dân phố có từ 500 hộ gia đình trở lên; thôn, tổ dân phố thuộc đơn vị hành chính cấp xã trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền; thôn, tổ dân phố thuộc đơn vị hành chính cấp xã ở khu vực biên giới, hải đảo được khoán quỹ phụ cấp bằng 6,0 lần mức lương cơ sở. Trường hợp thôn có từ 350 hộ gia đình trở lên chuyển thành tổ dân phố do thành lập đơn vị hành chính đô thị cấp xã thì được giữ mức khoán quỹ phụ cấp bằng 6,0 lần mức lương cơ sở;

b) Đối với các thôn, tổ dân phố không thuộc quy định tại Điểm a, Khoản 2, Điều này được khoán quỹ phụ cấp bằng 4,5 lần mức lương cơ sở;

c) Trường hợp đơn vị hành chính cấp huyện không tổ chức đơn vị hành chính cấp xã thì thôn, tổ dân phố quy định tại Điểm a và Điểm b Khoản này được xác định theo đơn vị hành chính cấp huyện đó.

Nguồn: https://xaydungchinhsach.chinhphu.vn/

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ NỘI VỤ TỈNH NGHỆ AN

Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Viết Hưng - Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Nghệ An

Điện thoại: 0238.3 843 197/ Email: nv@nghean.gov.vn

Địa chỉ: số 30 Phan Đăng Lưu - Trường Thi - TP.  Vinh tỉnh Nghệ An

® Ghi rõ nguồn Cổng TTĐT Sở Nội vụ tỉnh Nghệ An (hoặc noivu.nghean.gov.vn) khi trích dẫn tin từ địa chỉ này.