Số/Ký hiệu văn bản Số: 07/NQ-HĐND
Ngày ban hành Dec 16, 2019 12:00:00 AM GMT+07:00
Người ký Lê Minh Giang
Trích yếu Nghị quyết xác nhận kết quả bầu bổ sung Ủy viên UBND huyện Đô Lương nhiệm kỳ 2016- 2021
Nội dung

Tài liệu đính kèm