Số/Ký hiệu văn bản Số: 09/2019/NQ-HĐND
Ngày ban hành Dec 17, 2019 12:00:00 AM GMT+07:00
Người ký Lê Minh Giang
Trích yếu Nghị quyết thực hiện dự toán năm 2019 và phân bổ ngân sách nhà nước năm 2020
Nội dung

Tài liệu đính kèm