Số/Ký hiệu văn bản Số: 03/QĐ-TT.HĐND
Ngày ban hành Jan 10, 2020 12:00:00 AM GMT+07:00
Người ký Lê Minh Giang
Trích yếu QĐ Chương trình công tác của Thường trực HĐND huyện Đô Lương năm 2020
Nội dung

Tài liệu đính kèm