Số/Ký hiệu văn bản Số: 08/ND-HĐND
Ngày ban hành Dec 17, 2019 12:00:00 AM GMT+07:00
Người ký Lê Minh Giang
Trích yếu Nghị quyết kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ của hội đồng nhân dân huyện Đô Lương năm 2020
Nội dung

Tài liệu đính kèm