Lĩnh vực cấp giấy phép Dạy thêm, học thêm cấp THCS

- Trình tự thực hiện: 

Bước 1: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ theo quy định.

Bước 2: Nộp hồ sơ tại bộ chuyên môn THCS – Phòng GD&ĐT Đô Lương (Địa chỉ: Khối 7- Thị trấn Đô Lương)

Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Các ngày làm việc trong tuần

Bước 3: Nhận kết quả tại bộ chuyên môn THCS-Phòng GD&ĐT Đô Lương.

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà  nước

- Thành phần hồ sơ:

Hồ sơ xin cấp giấy phép tổ chức dạy thêm, học thêm: Thực hiện theo qui định tại Điều 12 Thông tư số 17/2012/TT-BGDĐT ngày 16 tháng 5 năm 2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Cụ thể là:

a) Hồ sơ xin cấp giấy phép tổ chức dạy thêm, học thêm trong nhà trường  gồm:

- Tờ trình xin cấp giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm;

- Danh sách trích ngang giáo viên đăng ký dạy thêm đảm bảo các yêu cầu theo quy định tại Điều 8 Thông tư số 17/2012/TT-BGDĐT ngày 16 tháng 5 năm 2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

- Kế hoạch tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm trong đó nêu rõ các nội dung về: đối tượng học thêm, nội dung dạy thêm; địa điểm, cơ sở vật chất tổ chức dạy thêm; mức thu và phương án chi tiền học thêm, phương án tổ chức dạy thêm, học thêm.

b) Hồ sơ xin cấp giấy phép tổ chức dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường  gồm:

- Đơn xin cấp giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, trong đó cam kết với Uỷ ban nhân dân cấp xã về thực hiện các quy định về dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường và trách nhiệm giữ gìn trật tự, an ninh, đảm bảo vệ sinh môi trường nơi tổ chức dạy thêm, học thêm; được UBND cấp xã xác nhận đảm bảo các điều kiện về cơ sở vật chất phục vụ dạy thêm, học thêm theo quy định tại điều 10 Thông tư số 17/2012/TT-BGDĐT ngày 16 tháng 5 năm 2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Danh sách trích ngang người tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm và người đăng ký dạy thêm;

- Đơn xin dạy thêm có dán ảnh của người đăng ký dạy thêm. Đối với người dạy thêm ngoài nhà trường, đơn được thủ trưởng cơ quan quản lí (đối với giáo viên đang công tác) hoặc chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã (đối với giáo viên đã nghỉ hưu) xác nhận về các nội dung:

+) Có phẩm chất đạo đức tốt, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ công dân và các quy định của pháp luật; hoàn thành các nhiệm vụ được giao tại cơ quan công tác.

+) Không trong thời gian bị kỉ luật, bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành án phạt tù, cải tạo không giam giữ, quản chế, bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn hoặc đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục; không bị kỷ luật với hình thức buộc thôi việc.

Đối với giáo viên đang hưởng lương từ quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập có ý kiến cho phép của thủ trưởng cơ quan quản lý.

- Bản sao hợp lệ giấy tờ xác định trình độ đào tạo về chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm của người tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm và người đăng ký dạy thêm;

- Giấy khám sức khoẻ do bệnh viện đa khoa cấp huyện trở lên hoặc Hội đồng giám định y khoa cấp cho người tổ chức dạy thêm, học thêm và người đăng ký dạy thêm;

- Bản kế hoạch tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm trong đó nêu rõ các nội dung về: đối tượng học thêm, nội dung dạy thêm, địa điểm, cơ sở vật chất tổ chức dạy thêm, mức thu tiền học thêm, phương án tổ chức dạy thêm, học thêm.

- Số lượng hồ sơ: 02 (bộ)

- Thời gian giải quyết: 10 ngày kể từ ngày nhận đơn

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân

- Cơ  quan thực hiện TTHC: Thủ trưởng cơ quan (đối với cán bộ công chức, viên chức), chính quyền cấp xã, thị nơi cư trú (đối với người đã nghỉ hưu)

Kết quả thực hiện TTHC: Giấy phép

- Lệ  phí: Không

- Tên mẫu  đơn, mẫu tờ khai: Không

- Căn cứ  pháp lý của TTHC: 

+ Thông tư số 17/2012/TT-BGDĐT ngày 16 tháng 5 năm 2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định về dạy thêm học thêm,

+ Quyết định số 01/2013/QĐ-UBND.VX ngày 11 tháng 01 năm 2013 của UBND tỉnh Nghệ An ban hành quy định về dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Nghệ An.


Biểu mẫu kèm theo: