VĂN BẢN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
DANH SÁCH VĂN BẢN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
Skip portletPortlet Menu
Quyết định số 675/QĐ-UBND ngày 12/02/2015 của UBND tỉnh Nghệ An

Quyết định số 675/QĐ-UBND ngày 12/02/2015 của UBND tỉnh Nghệ An về việc ban hành Kế hoạch triển khai xác định Chỉ số cải cách hành chính tỉnh Nghệ An năm 2014.


Quyết định số 272/QĐ-UBND ngày 21/01/2015 của UBND tỉnh Nghệ An

Quyết định số 272/QĐ-UBND ngày 21/01/2015 của UBND tỉnh Nghệ An về việc ban hành Kế hoạch đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức tỉnh Nghệ An năm 2015.

Kế hoạch số 61/KH-UBND ngày 29/01/2015 của UBND tỉnh Nghệ An

Kế hoạch số 61/KH-UBND ngày 29/01/2015 của UBND tỉnh Nghệ An về thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính Nhà nước tỉnh Nghệ An năm 2015.

Thông báo số 24/TB-UBND ngày 14 tháng 01 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An.

Thông báo số 24/TB-UBND ngày 14 tháng 01 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An, Kết luận của đồng chí Lê Xuân Đại - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo tại cuộc họp Ban chỉ đạo đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức tỉnh Nghệ An.

Công văn số 2667/SNV-CCHC ngày 31/12/2014 của Sở Nội vụ Nghệ An
Công văn số 2667/SNV-CCHC ngày 31/12/2014 của Sở Nội vụ Nghệ An về kế hoạch làm việc và kiểm tra công tác CCHC năm 2015

 

Quyết định số 7498/QĐ-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2014 của UBND tỉnh Nghệ An

Quyết định số 7498/QĐ-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2014 của UBND tỉnh Nghệ An, ban hành Kế hoạch Cải cách hành chính Nhà nước tỉnh Nghệ An năm 2015.

 

Báo cáo số 612/BC-UBND ngày 18 tháng 11 năm 2014 của UBND tỉnh Nghệ An

Báo cáo số 612/BC-UBND ngày 18 tháng 11 năm 2014 của UBND tỉnh Nghệ An về công tác cải cách hành chính tỉnh Nghệ An năm 2014, phương hướng nhiệm vụ năm 2015.

Quyết định số 4773/QĐ-UBND ngày 25 tháng 9 năm 2014 của UBND tỉnh Nghệ An
Quyết định số 4773/QĐ-UBND ngày 25 tháng 9 năm 2014 của UBND tỉnh Nghệ An về Phê duyệt Phương án tổ chức lấy ý kiến đánh giá trực tuyến về mức độ hài lòng của tổ chức, công dân đối với việc cung cấp dịch vụ hành chính công của các cơ quan hành chính trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Báo cáo số 1590/BC-SNV ngày 15 tháng 9 năm 2014 của Sở Nội vụ Nghệ An
Báo cáo số 1590/BC-SNV ngày 15 tháng 9 năm 2014 của Sở Nội vụ Nghệ An về công tác cải cách hành chính tỉnh Nghệ An Quý III, Nhiệm vụ trọng tâm trong Quý IV-2014
Quyết định số 4115/QĐ-UBND ngày 26 tháng 8 năm 2014 của UBND tỉnh Nghệ An

Quyết định số 4115/QĐ-UBND ngày 26 tháng 8  năm  2014 của UBND tỉnh Nghệ An, Ban hành Đề án nâng cao chất lượng thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông theo hướng hiện đại tại các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Nghệ An giai đoạn 2014 - 2020.

 
<<  <  ...  2  3  4  5  6  ...  >  >>