Văn bản cải cách hành chính
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
Quyết định số 35/2018/QĐ-UBND ngày 23/8/2018 của UBND tỉnh Nghệ An Ban hành Quy định đánh giá, xếp loại, xếp hạng công tác Cải cách hành chính của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Nghệ An (06/09/2018 09:28 AM)

Quyết định số 35/2018/QĐ-UBND ngày 23/8/2018 của UBND tỉnh Nghệ An Ban hành Quy định đánh giá, xếp loại, xếp hạng công tác Cải cách hành chính của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Nghệ A

(Tải văn bản tại đây

Tải phụ lục kèm theo tại đây)

 |  Đầu trang
 
<<   <  1  2  3  4  5  6  7  >  >>