Văn bản cải cách hành chính
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
Tài liệu góp ý dự thảo Quy định đánh giá, xếp loại, xếp hạng công tác Cải cách hành chính của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Nghệ An (25/06/2018 02:58 PM)

Tài liệu góp ý dự thảo Quy định đánh giá, xếp loại, xếp hạng công tác Cải cách hành chính của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

  Tải tài liệu tại đây:

- Dự thảo QĐ ban hành quy định đánh giá xếp loại CCHC

- Dự thảo Bộ tiêu chí xếp loại chỉ số CCHC

 |  Đầu trang
 
<<   <  1  2  3  >  >>