Văn bản cải cách hành chính
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
Quyết định số 226/QĐ-SNV ngày 16/5/2018 của Sở Nội vụ Nghệ An (22/05/2018 02:27 PM)

Quyết định số 226/QĐ-SNV ngày 16/5/2018 của Sở Nội vụ Nghệ An về việc ban hành danh mục các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ cắt giảm thời gian giải quyết giai đoạn 2018 - 2020. (Tải văn bản tại đây)

 |  Đầu trang
 
<<   <  1  2  3  >  >>