Văn bản cải cách hành chính
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
Sở Nội vụ ban hành Công văn Hướng dẫn xây dựng báo cáo Cải cách hành chính định kỳ (10/05/2019 03:54 PM)

Ngày 08/5/2019, Sở Nội vụ đã ban hành Công văn số 964/SNV-CCHC về việc hướng dẫn xây dựng báo cáo Cải cách hành chính định kỳ cho các Sở, ban, ngành cấp tỉnh; UBND các huyện, thành phố, thị xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Theo đó, Sở Nội vụ đã hướng dẫn các cơ quan, đơn vị thực hiện báo cáo CCHC theo quý, 6 tháng, năm để có cơ sở tổng hợp, xây dựng báo cáo các cơ quan có thẩm quyền và là một kênh thông tin quan trọng để Sở Nội vụ giúp Ủy ban nhân dân tỉnh theo dõi, đánh giá, xếp hạng công tác CCHC hàng năm của các cơ quan, đơn vị.

Chi tiết: Công văn và Đề cương hướng dẫn báo cáo Cải cách hành chính

 

Mai Dung - Phòng Cải cách hành chính, Sở Nội vụ

 |  Đầu trang
 
<<   <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >  >>