Văn bản cải cách hành chính
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
Kế hoạch 524/KH-UBND ngày 11/9/2020 của UBND tỉnh về điều tra xã hội học xác định chỉ số CCHC năm 2020 tại các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành, thị.
Công văn 6395?UBND-TH ngày 19/9/2020 của UBND tỉnh về việc tổ chức điều tra XHH và đánh giá công tác CCHC cấp xã
Kế hoạch số 140/KH-UBND ngày 13/03/2020 về Tổng kết CCHC NN giai đoạn 2011-2020
Công văn 4557/UBND-TH ngày 14/7/2020 của UBND tỉnh Nghệ An về việc thực hiện các giải pháp cải thiện các chỉ số PAR INDEX, SIPAS và PAPI.
Kế hoạch số 391/KH-UBND ngày 14/7/2020 về việc tổ chức Cuộc thi "Tìm kiếm sáng kiến, giải pháp cải cách hành chính tỉnh Nghệ An năm 2020”.
Quyết định số 15/2020/QĐ-UBND ngày 01/06/2020 của UBND tỉnh Nghệ An về việc bãi bỏ Quyết định số 60/2015/QĐ-UBND ngày 19/10/2015
Công văn số 271/SNV-CCHC ngày 12/02/2020 của Sở Nội vụ định hướng nội dung trọng tâm công tác tuyên truyền
Kế hoạch số 62/KH-UBND ngày 04/02/2020 UBND tỉnh Nghệ An về việc tuyên truyền CCHC nhà nước tỉnh Nghệ An năm 2020
Công văn số 1151/UBND-TH ngày 06/3/2020 chỉ đạo các ngành, địa phương thực hiện Kế hoạch CCHC năm 2020
Công văn số 325/UBND-TH ngày 17/01/2020 của UBND tỉnh Nghệ An chỉ đạo các ngành, địa phương về thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính trong các cơ quan, đơn vị.
 
<<   <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  >  >>