Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
Tin tức - Sự kiện
Skip portletPortlet Menu
 
Hệ thống văn bản
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
Liên kết website
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
Tin tức sự kiện
Skip portletPortlet Menu

Đổi mới, kiện toàn tổ chức bộ máy và biên chế là hai nội dung quan trọng trong Chương trình tổng thể về cải cách hành chính (2011-2020) – Chương trình triển khai thực hiện Nghị quyết 30c/NQ-CP (ban hành ngày 8-11-2011) và Nghị quyết 76/NQ-CP (ban hành ngày 13-6-2013) của Chính phủ. Đây là một trong những nhiệm vụ chiến lược quan trọng, thực hiện đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng về đổi mới, sắp xếp lại hệ thống chính trị, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng.

Xem tiếp... 
 
Bản tin Cải cách hành chính số 05 từ ngày 10/02 - 16/02/2017
Bản tin Cải cách hành chính số 04 từ ngày 06/02 - 09/02/2017
Bản tin Cải cách hành chính số 03 từ ngày 13/01 - 25/01/2017
Bản tin Cải cách hành chính số 02 từ ngày 06/01 - 12/01/2017
Bản tin Cải cách hành chính số 30 từ ngày 23/12 - 29/12/2016
Bản tin Cải cách hành chính số 28 từ ngày 9/12 - 15/12/2016

Bản tin cải cách hành chính số 26 từ 25/11 - 01/12 năm 2016
Bản tin Cải cách hành chính số 25 từ ngày 18/11 - 25/11/2016
 
<<  <  1  2  >  >>  
 
 
Các đơn vị khác
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
Tiến độ giải quyết hồ sơ
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
 
 
Thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu