Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
Tin tức - Sự kiện
Skip portletPortlet Menu
 
Hệ thống văn bản
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
Liên kết website
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
Tin tức sự kiện
Skip portletPortlet Menu

Thông tin một số nội dung liên quan công tác nội vụ, đồng chí Đậu Văn Thanh - Giám đốc Sở Nội vụ cho biết hiện nay mới có 20/54 đơn vị xây dựng đề án vị trí việc làm. Việc giải quyết tranh chấp địa giới hành chính số lượng quá lớn; đến nay đã giải quyết 49/50 điểm ngoại huyện (còn điểm tranh chấp giữa Nậm Càn, Kỳ Sơn và Lưu Kiền, Tương Dương) và 172/175 điểm nội huyện (còn 3 điểm tại Quỳnh Lưu và Kỳ Sơn). Về cải cách hành chính, đề nghị các địa phương, sở ngành ban hành đúng thời gian các kế hoạch, hoàn thành công tác báo cáo kịp thời, tránh đối phó trong thực hiện Chỉ thị 26/CT-TTg, việc sử dụng dịch vụ công còn rất hạn chế...

Xem tiếp... 
 
Bản tin Cải cách hành chính số 21 từ ngày 02/6/2017 - 08/6/2017
Bản tin Cải cách hành chính số 15 từ ngày 21/04 - 27/4/2017
Bản tin Cải cách hành chính số 14 từ ngày 14/04 - 20/4/2017
Bản tin Cải cách hành chính số 13 từ ngày 07/04 - 14/4/2017
Bản tin Cải cách hành chính số 09 từ ngày 10/03 - 16/03/2017
Bản tin Cải cách hành chính số 08 từ ngày 03/03 - 09/03/2017
Bản tin Cải cách hành chính số 06 từ ngày 17/02 - 23/02/2017
Bản tin Cải cách hành chính số 05 từ ngày 10/02 - 16/02/2017
Bản tin Cải cách hành chính số 04 từ ngày 06/02 - 09/02/2017
Bản tin Cải cách hành chính số 03 từ ngày 13/01 - 25/01/2017
 
<<   <  1  2  >  >>  
 
 
Các đơn vị khác
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
Tiến độ giải quyết hồ sơ
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
 
 
Thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu