Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
Tin tức - Sự kiện
Skip portletPortlet Menu
 
Hệ thống văn bản
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
Liên kết website
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
Tin tức sự kiện
Skip portletPortlet Menu

Để tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước đối với Phật giáo; Giúp cho tăng, ni, phật tử hiểu đầy đủ và nâng cao nhận thức, trách nhiệm thực hiện đúng chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước về Phật giáo; các quy định của Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Đồng thời động viên, giáo dục tăng, ni, phật tử phát huy truyền thống tốt đẹp của Phật giáo Việt Nam đoàn kết, gắn bó, bảo vệ và xây dựng đất nước, quê hương vững mạnh, tin tưởng vào sự lãnh đạo sáng suốt của các cấp ủy Đảng, công tác quản lý Nhà nước của các cấp chính quyền. Ban Tôn giáo - Sở Nội vụ đã tham mưu đề xuất và được UBND tỉnh đồng ý tổ chức các Hội nghị tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật về tôn giáo cho Tăng, Ni, Tín đồ, Phật tử trong tỉnh.

Xem tiếp... 
 
 
Bản tin Cải cách hành chính số 40 từ ngày 13/10/2017 - 19/10/2017
Bản tin Cải cách hành chính số 28 từ ngày 21/7/2017 - 27/7/2017
Bản tin Cải cách hành chính số 26 từ ngày 07/7/2017 - 13/7/2017
Bản tin Cải cách hành chính số 21 từ ngày 02/6/2017 - 08/6/2017
Bản tin Cải cách hành chính số 15 từ ngày 21/04 - 27/4/2017
Bản tin Cải cách hành chính số 14 từ ngày 14/04 - 20/4/2017
Bản tin Cải cách hành chính số 13 từ ngày 07/04 - 14/4/2017
Bản tin Cải cách hành chính số 09 từ ngày 10/03 - 16/03/2017
Bản tin Cải cách hành chính số 08 từ ngày 03/03 - 09/03/2017
Bản tin Cải cách hành chính số 06 từ ngày 17/02 - 23/02/2017
 
<<   <  1  2  >  >>  
 
 
Các đơn vị khác
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
Tiến độ giải quyết hồ sơ
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
 
 
Thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu