Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
Tin tức - Sự kiện
Skip portletPortlet Menu
 
 
Liên kết website
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
Tổ chức tốt Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Nghệ An giai đoạn 2015 – 2020 - một trong những nhiệm vụ quan trọng của ngành thi đua, khen thưởng trong năm 2020. (15/01/2020 11:01 AM)

Thực hiện Kế hoạch số 19/KH-HĐTĐKT ngày 24/5/2019 của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương và Hướng dẫn số 1149/HD-BTĐKT ngày 18/6/2019 của Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương về tổ chức Đại hội thi đua yêu nước các cấp tiến tới Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 475/KH-UBND ngày 06/8/2019 về việc tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến các cấp, tiến tới Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Nghệ An giai đoạn 2015 – 2020.

Kỳ Đại hội lần này tỉnh Nghệ An được Trung ương chọn là 1 trong 3 đơn vị tổ chức Đại hội điểm của cả nước (cùng với Thành phố Hồ Chí Minh và Bộ Quốc phòng). Ngày 18/12/2019 Thường trực Tỉnh ủy đã ban hành Thông báo số 1013-TB/TU về việc tổ chức Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Nghệ An giai đoạn 2015 – 2020. UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 9112/UBND-NC ngày 24/12/2019 về việc phân bổ đại biểu dự Đại hội Thi đua yêu nư­ớc tỉnh Nghệ An giai đoạn 2015 – 2020; Quyết định số 5380/QĐ-UBND ngày 25/12/2019 về việc thành lập Ban Tổ chức Đại hội Thi đua yêu nư­ớc tỉnh Nghệ An giai đoạn 2015 – 2020; Công văn số 9410/UBND-NC ngày 31/12/2019 về việc phân công chỉ đạo, tham dự Hội nghị điển hình tiên tiến các cấp.

Về các nội dung quan trọng của Đại hội như sau:

- Thời gian Đại hội là 01 ngày, trong đó: Đại hội trù bị ½ ngày, Đại hội chính thức ½ ngày, tổ chức trước ngày 19/5/2020, gắn với các sự kiện trọng đại của Trung ương, của tỉnh vào dịp kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

- Quy mô: Tổng số Đại biểu và khách mời dự kiến khoảng 600 người (ngoài đại biểu của tỉnh và khách mời Trung ương thì dự kiến mời thêm các Đại biểu 25 tỉnh từ Ninh Bình trở ra, các Đại biểu các tỉnh trong Cụm thi đua Bắc Trung bộ (Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên – Huế).

- Đại hội sẽ thông qua Báo cáo Tổng kết phong trào thi đua yêu nư­ớc và công tác khen th­ưởng 5 năm (2015 - 2020), ph­ương hư­ớng, nhiệm vụ giai đoạn (2020 - 2025); Báo cáo tham luận của các tập thể, cá nhân điển hình (dự kiến 4 – 5 báo cáo); Bầu đại biểu đi dự Đại hội Thi đua yêu n­ước toàn quốc lần thứ X (số lượng theo chỉ tiêu phân bổ của Trung ­ương); Phát động phong trào thi đua của Chủ tịch UBND tỉnh – Chủ tịch Hội đồng TĐKT tỉnh; Phát biểu hưởng ứng của Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh.

-  Tổ chức truyền hình trực tiếp đêm giao lưu các điển hình tiên tiến, trao thưởng và buổi Đại hội chính thức.

Để Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Nghệ An giai đoạn 2015 – 2020 diễn ra thành công tốt đẹp, các cấp, các ngành trước hết phải tổ chức tốt và kịp thời Hội nghị điển hình tiên tiến các cấp, bầu và cử đại biểu dự Đại hội cấp trên theo đúng thành phần, số lượng được phân bổ. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước, các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng. Các ngành, các cấp phát động và triển khai thực hiện các phong trào thi đua một cách sâu rộng, chất lượng, hiệu quả, gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, phấn đấu thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội. Tập trung triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua trọng tâm: “Nghệ An chung sức xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020”, “Cán bộ, công chức, viên chức Nghệ An thi đua thực hiện văn hóa công sở”, “Doanh nghiệp Nghệ An hội nhập và phát triển”, “Nghệ An chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”./.

Thái Hồng Thanh - Phó Trưởng ban Ban Thi đua – Khen thưởng tỉnh Nghệ An

 |  Đầu trang
 
<<   <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >  >>
 
 
 
Thông báo
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
Thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu