Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
Tin tức - Sự kiện
Skip portletPortlet Menu
 
 
Liên kết website
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
UBND tỉnh ban hành Kế hoạch sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An (15/08/2019 09:58 AM)

Thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/TW ngày 24/12/2018 của Bộ Chính trị về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã; Nghị quyết số 653/2019/UBTVQH14 ngày 12/3/2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các ĐVHC cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019 – 2021; Nghị quyết số 32/NQ-CP ngày 14/5/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch thực hiện sắp xếp các ĐVHC cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019 – 2021; Công văn số 3407/BNV-CQĐP ngày 26/7/2019 của Bộ Nội vụ về phương án tổng thể sắp xếp ĐVHC cấp xã của tỉnh Nghệ An giai đoạn 2019 – 2021; Ngày 13/8/2019, UBND tỉnh Nghệ An ban hành Kế hoạch số 491/KH-UBND về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Theo đó, Kế hoạch nêu rõ trách nhiệm và thời gian hoàn thành cho các cấp các ngành rất cụ thể, gấp rút. Xây dựng Đề án chi tiết của cấp huyện do UBND cấp huyện chủ trì thực hiện, xây dựng Đề án tổng thể cấp tỉnh do Sở Nội vụ chủ trì thực hiện và thời gian hoàn thành trước ngày 20/8/2019. Các bước còn lại như: tổ chức lấy ý kiến cử tri; HĐND các cấp thông qua Đề án trước ngày 25/9/2019; trình Bộ Nội vụ thẩm định Đề án và hoàn thiện Đề án trình Chính phủ trước ngày 30/10/2019. Để hoàn thành đúng tiến độ và đạt được mục tiêu Kế hoạch đề ra cần sự vào cuộc quyết liệt của các cấp các ngành, cả hệ thống chính trị, sự đồng tình ủng hộ của nhân dân đặc biệt là nhân dân các xã, phường, thị trấn có liên quan đến sáp nhập./.

Ngô Trí Cương - Phó Trưởng phòng XDCQ&CTTN

 |  Đầu trang
 
<<   <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >  >>
 
 
 
Thông báo
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
Thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu