Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
Tin tức - Sự kiện
Skip portletPortlet Menu
 
 
Liên kết website
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
Nghệ An: Có 18 đơn vị hành chính cấp xã nằm trong lộ trình sáp nhập giai đoạn 2019 - 2021. (05/04/2019 10:00 AM)

Theo Nghị quyết số 653/2019/UBTVQH14 về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019 – 2021; những đơn vị hành chính các cấp chưa đạt 50% cả 2 tiêu chuẩn theo quy định về diện tích và quy mô dân số thì thực hiện sắp xếp, sáp nhập. Theo quy định, Nghệ An có 18 đơn vị hành chính cấp xã phải thực hiện sắp xếp sáp nhập trong giai đoạn 2019 - 2021.

Thị trấn Mường Xén (huyện Kỳ Sơn) có diện tích 1,9 km2/ 14 km2 (13,72%); dân số 2.344 người/ 8.000 người (29,30%).

Thị trấn Hòa Bình (huyện Tương Dương) có diện tích 1,6 km2/ 14 km2 (11,42%); dân số 3.913 người/ 8.000 người (48,91%).

Thị Trấn Kim Sơn (huyện Quế Phong) có diện tích 1,46 km2/ 14 km2 (10,43%); dân số 3.675 người/ 8.000 người (45,94%).

Xã Thanh Tường (huyện Thanh Chương) có diện tích 3,04 km2/ 30 km2 (10,13%); dân số 3.155 người/ 8.000 người (39,44%).

Xã Diễn Minh (huyện Diễn Châu) có diện tích 4,41 km2/ 30 km2 (14,67%); dân số 2.681 người/ 8.000 người (33,51%);

Xã Diễn Bình (huyện Diễn Châu) có diện tích 4,59 km2/ 30 km2 (15,33%); dân số 3.481 người/ 8.000 người (43,51%).

Xã Hưng Tân (huyện Hưng Nguyên) có diện tích 4,86 km2/ 30 km2 (16,25%); dân số 3.990 người /8.000 người (49,88%).

Xã Hưng Thắng (huyện Hưng Nguyên) có diện tích 4,51 km2/ 30 km2 (15,4%); dân số 3.867 người/ 8.000 người (48,34%).

Xã Hưng Tiến (huyện Hưng Nguyên) có diện tích 3,89 km2/ 30 km2 (12,96%); dân số 3.162 người/ 8.000 người (39,53%).

Xã Hưng Xá (huyện Hưng Nguyên) có diện tích 3,37 km2/ 30 km2 (11,22%); dân số 3.340 người/ 8.000 người (41,75%).

Xã Hưng Nhân (huyện Hưng Nguyên) có diện tích 6,47 km2/ 30 km2 (21,58%); dân số 3.412 người/ 8.000 người (42,65%).

Xã Hưng Phú (huyện Hưng Nguyên) có diện tích 4,27 km2/ 30 km2 (14,22%); dân số 2.765 người/ 8.000 người (34,56%).

Xã Hưng Khánh (huyện Hưng Nguyên) có diện tích 3,21 km2/ 30 km2 (10,72%); dân số 1.778 người/ 8.000 người (22,23%).

Xã Hưng Lam (huyện Hưng Nguyên) có diện tích 6,8 km2/ 30 km2 (22,67%); dân số 3.608 người/ 8.000 người (45,10%).

Xã Nghi Hợp (huyện Nghi Lộc) có diện tích 3,7 km2/ 30 km2 (12,40%); dân số 3.572 người/ 8.000 người (44,65%).

Xã Nam Thượng (huyện Nam Đàn) có diện tích 7,3 km2/ 30 km2 (24,37%); dân số 1.973 người/ 8.000 người (24.66%);

Xã Nam Phúc (huyện Nam Đàn) có diện tích 4,6 km2/ 30 km2 (15,19%); dân số 2.835 người/ 8.000 người (35,44%).

Xã Tam Sơn (huyện Anh Sơn) có diện tích 13,8 km2/ 30 km2 (27,60%); dân số 2.356 người/ 5.000 người (47,12%).

Hiện nay các huyện đang xây dựng phương án sắp xếp, sáp nhập báo cáo tỉnh xây dựng đề án tổng thể để tiến hành thực hiện trong năm 2019./.


Phan Đăng Thiện – Phòng Xây dựng Chính quyền và công tác Thanh niên, Sở Nội vụ

 |  Đầu trang
 
<<   <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >  >>
 
 
 
Thông báo
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
Thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu