Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
Tin tức - Sự kiện
Skip portletPortlet Menu
 
 
Liên kết website
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
Kiểm tra công tác sáp nhập xã tại huyện Nghi Lộc. (15/08/2019 09:47 AM)

Ngày 14/8/2019, đoàn công tác Sở Nội vụ Nghệ An do đồng chí Nguyễn Thăng Long - Trưởng phòng XDCQ&CTTN làm trưởng đoàn kiểm tra công tác sáp nhập xã tại huyện Nghi Lộc.

Theo báo cáo tại buổi kiểm tra, UBND huyện ban hành Kế hoạch số 2283/KH-UBND ngày 24/7/2019 về việc sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính để xác định các nội dung, tiến độ và giao nhiệm vụ cho các cơ quan có liên quan tổ chức thực hiện. Tham mưu UBND huyện xây dựng Đề án, phương án sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn huyện giai đoạn 2019-2021; tổ chức lấy ý kiến của các phòng, ban, ngành, Đảng ủy - UBND các xã có liên quan, trình Ban Thường vụ Huyện ủy xem xét, cho ý kiến. Tham mưu UBND huyện thành lập, kiện toàn Ban Chỉ đạo huyện. Tổ chức Hội nghị quán triệt việc thực hiện sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn huyện giai đoạn 2019-2021 tới trưởng các phòng, ban, ngành, cấp huyện; toàn thể Ban Chấp hành Đảng ủy, cán bộ, công chức, những người hoạt động không chuyên trách cấp xã và bí thư, xóm trưởng các xóm trên địa bàn xã Nghi Hợp và xã Nghi Khánh. Xây dựng các biểu mẫu, văn bản hướng dẫn nghiệp vụ để cơ sở triển khai thực hiện. Chỉ đạo thực hiện việc lập và niêm yết danh sách cử tri trên địa bàn các xã kể từ ngày 24/7/2019.

Thay mặt đoàn công tác, đồng chí Nguyễn Thăng Long đánh giá cao công tác chuẩn bị và tổ chức triển khai việc sáp nhập xã của huyện Nghi Lộc đến thời điểm hiện tại. Kế hoạch của Trung ương, của tỉnh đề ra rất khẩn trương, gấp rút, để thực hiện đúng tiến độ cần phải sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị. Trong thời gian tới UBND huyện Nghi Lộc cần tập trung một số nhiệm vụ trọng tâm sau: Thực hiện tốt công tác tuyên truyền về chủ trương sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn huyện giai đoạn 2019 - 2021 (tăng cường các tin bài, phóng sự; tổ chức tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh cơ sở). Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn cơ sở thực hiện việc lấy ý kiến cử tri về đề án sắp xếp, sáp nhập (thống nhất lấy ý kiến trong 02 ngày: 17 - 18/8/2019). Tổng hợp kết quả, trình HĐND cấp xã, cấp huyện tổ chức xem xét, Quyết nghị đảm bảo thời gian quy định.

Kết thúc buổi làm việc, đoàn công tác của Sở Nội vụ và lãnh đạo phòng Nội vụ huyện đã trực tiếp kiểm tra việc niêm yết danh sách cử tri tại các xóm, xã có liên quan sáp nhập./.

Ngô Trí Cương - Phó Trưởng phòng XDCQ&CTTN

 |  Đầu trang
 
<<   <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >  >>
 
 
 
Thông báo
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
Thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu