Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
Tin tức - Sự kiện
Skip portletPortlet Menu
 
 
Liên kết website
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
Hiệu quả của việc thực hiện chính sách khen thưởng đối với tập thể, cá nhân đạt thành tích cao trong các kỳ thi (cuộc thi) quốc tế, khu vực quốc tế, quốc gia và cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh (17/04/2019 09:28 AM)

Chính sách khen thưởng đối với tập thể, cá nhân đạt thành tích cao trong các kỳ thi (cuộc thi) quốc tế, khu vực quốc tế, quốc gia và cấp tỉnh được thực hiện theo Quyết định số 91/2011/QĐ-UBND ngày 30/12/2011 của UBND tỉnh (hiện nay đã được thay thế bằng Nghị quyết số 11/2018/NQ-HĐND ngày 12/12/2018 của HĐND tỉnh). Đây là một chính sách có tác dụng lớn nhằm động viên, khích lệ, tôn vinh những tập thể, cá nhân đạt các giải thưởng cao. Sau hơn 7 năm thực hiện đã có nhiều tập thể, cá nhân ở các lĩnh vực như: Giáo dục – Đào tạo, dạy nghề, y tế, thể thao, văn hóa, báo chí, nghệ thuật, sân khấu, điện ảnh, nhiếp ảnh, du lịch, thông tin, tuyên truyền, cổ động, khoa học công nghệ, kỹ thuật, môi trường, an ninh, quốc phòng… đạt nhiều giải cao từ giải quốc tế, khu vực quốc tế, quốc gia, khu vực quốc gia đến các giải thưởng cấp tỉnh đã được khen thưởng. Qua đó đã khơi dậy phong trào thi đua yêu nước một cách sâu rộng, phát huy sáng kiến, sáng tạo; tạo động lực thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển.

 

 

 

Chính sách này đã được các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và cá nhân hưởng ứng triển khai ngày càng thực chất và đạt hiệu quả cao, phát huy tính sáng tạo, nâng cao tay nghề, chuyên môn, nghiệp vụ. Nhiều tập thể, cá nhân đã liên tục đạt các giải thưởng, cống hiến cho các cơ quan, đơn vị, địa phương trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Tiêu biểu như việc ứng dụng các công trình sáng tạo khoa học công nghệ đem lại hiểu quả cao trong sản xuất; học sinh đạt các giải thưởng quốc tế, khu vực quốc tế, giải cấp tỉnh trong lĩnh vực Giáo dục – Đào tạo. Hiện nay đã có nhiều em đã và đang học tập, công tác ở các tổ chức quốc tế, các cơ quan trung ương, địa phương và trưởng thành có nhiều đóng góp cho đất nước, cho tỉnh nhà; các vận động viên thể thao đạt các giải ở cấp quốc tế, khu vực quốc tế và quốc gia….

Nghị quyết số 11/2018/NQ-HĐND ngày 12/12/2018 của HĐND tỉnh ban hành đã khắc phục được các tồn tại, hạn chế của Quyết định số 91/2011/QĐ-UBND ngày 30/12/2011 của UBND tỉnh, đó là:

- Một số nội dung khi đi thi thì cùng đạt giải ở cấp tỉnh, khu vực quốc tế và quốc gia. Do đó Nghị quyết số 11/2018/NQ-HĐND đã bỏ giải thưởng ở khu vực quốc gia, do giải này là bước trung gian để tổ chức ở cấp quốc gia (Riêng lĩnh vực văn học – nghệ thuật mang tính đặc thù và mang nặng dấu ấn người Nghệ, là “hồn, cốt” của người Nghệ, nên Nghị quyết chỉ quy định giải khu vực quốc gia cho lĩnh vực văn học – nghệ thuật và áp dụng đối với các cuộc thi mà không tổ chức ở cấp quốc gia).

- Bổ sung việc tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể và cá nhân đạt giải, người được phân công đào tạo, bồi dưỡng, giảng dạy, huấn luyện các cá nhân, tập thể khi đạt giải khuyến khích đối với các giải thưởng quốc tế, khu vực quốc tế, quốc gia.

- Quy định cụ thể đối với học sinh đạt điểm cao tại kỳ thi THPT quốc gia (áp dụng cho cả học sinh người Nghệ An học tại các Trường thuộc thẩm quyền quản lý của trung ương đóng trên địa bàn tỉnh Nghệ An): Tùy từng năm học cụ thể, Sở Giáo dục – Đào tạo chủ trì, phối hợp với Ban Thi đua – Khen thưởng và các cơ quan liên quan tham mưu, trình Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định để khen thưởng.

- Điều chỉnh lại một số giải có mức thưởng quá cao, chưa phù hợp với Luật Ngân sách hiện hành, đã ảnh hưởng đến nguồn ngân sách tỉnh, mặt khác hiện nay đã được xã hội hóa (như các giải Bóng đá chuyên nghiệp; Giải thưởng Văn học - Nghệ thuật mang tên Hồ Xuân Hương,..)…

 

 

 

Việc thực hiện chính sách khen thưởng đối với tập thể, cá nhân đạt thành tích cao trong các cuộc thi quốc tế, khu vực quốc tế, quốc gia và cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã khơi dậy phong trào thi đua yêu nước, phát huy sáng kiến, tính sáng tạo, tài năng trí tuệ trong lao động, sản xuất, học tập, công tác, chiến đấu, phục vụ chiến đấu của các tập thể, cá nhân; tạo động lực thúc đẩy phát triển trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội./.

Thái Hồng Thanh – Phó Trưởng ban, Ban Thi đua – Khen thưởng tỉnh Nghệ An

 

 |  Đầu trang
 
<<   <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >  >>
 
 
 
Thông báo
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
Thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu