Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
Tin tức - Sự kiện
Skip portletPortlet Menu
 
 
Liên kết website
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
Kịp thời tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến các cấp, tiến tới Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Nghệ An giai đoạn 2015 – 2020 vào tháng 5/2020. (17/10/2019 01:38 PM)

Thực hiện Kế hoạch số 19/KH-HĐTĐKT ngày 24/5/2019 của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương và Hướng dẫn số 1149/HD-BTĐKT ngày 18/6/2019 của Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương về tổ chức Đại hội thi đua yêu nước các cấp, tiến tới Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 475/KH-UBND ngày 06/8/2019 về việc tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến các cấp, tiến tới Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Nghệ An giai đoạn 2015 – 2020 vào tháng 5/2020. Kỳ Đại hội lần này tỉnh Nghệ An vinh dự được Trung ương chọn là 1 trong 3 đơn vị tổ chức Đại hội điểm của cả nước (ngoài ra còn có Thành phố Hồ Chí Minh và Bộ Quốc phòng).

Mục đích của Hội nghị điển hình tiên tiến các cấp là đánh giá kết quả phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng giai đoạn 2015-2020; đề ra phương hướng, nhiệm vụ đẩy mạnh phong trào thi đua và công tác khen thưởng trong những năm tới; Biểu dương các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, các gương điển hình tiên tiến, tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2020; qua đó khơi dậy, cổ vũ sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân; phát huy nội lực, tạo động lực thúc đẩy thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị ở các ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị. Thông qua Hội nghị điển hình tiên tiến các cấp để rút ra những bài học kinh nghiệm về tổ chức phong trào thi đua và thực hiện công tác khen thưởng, về xây dựng và nhân rộng các điển hình tiên tiến. Kế hoạch đã nêu rõ việc tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến các cấp phái đảm bảo trang trọng, hiệu quả, thiết thực và tiết kiệm, tránh phô trương hình thức.

Ở cấp cơ sở (Gồm: Các xã, phường, thị trấn; các đơn vị trực thuộc các ngành; các đơn vị trực thuộc các huyện, thành phố, thị xã; các Doanh nghiệp, tổ chức Hội) hình thức tổ chức là: Hội nghị điển hình tiên tiến; hoặc Hội nghị biểu dương người tốt, việc tốt; hoặc Hội nghị biểu dương những người lao động giỏi, lao động sáng tạo (do các đơn vị quyết định lựa chọn hình thức phù hợp). Thời gian tổ chức Hội nghị ½ ngày, tiến hành trong tháng 01/2020.

Đối với cấp trên cơ sở (Gồm: Các huyện, thành, thị; các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh; các trường Đại học, cao đẳng thuộc Khối thi đua của tỉnh) hình thức tổ chức là Hội nghị điển hình tiên tiến. Thời gian tổ chức Hội nghị ½ ngày, tiến hành trong tháng 02/2020.

Như vậy, để Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Nghệ An giai đoạn 2015 – 2020 diễn ra vào tháng 5/2020 thành công tốt đẹp, các cấp, các ngành cần chuẩn bị các điều kiện kịp thời để tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến các cấp. Trong đó, tập trung vào các nội dung sau:

1. Dự thảo Báo cáo đánh giá, tổng kết phong trào thi đua và công tác khen thưởng trong 5 năm qua, phương hướng nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng 5 năm tới.

2. Xét chọn các Báo cáo tham luận của các điển hình tiên tiến, tiêu biểu, có sức lan tỏa.

3. Lựa chọn các hình thức tổ chức các hoạt động giao lưu với các điển hình tiên tiến một cách phù hợp; Biểu dương, tôn vinh, khen thưởng các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc giai đoạn 2015 - 2020./.

 

Thái Hồng Thanh - Phó trưởng Ban Thi đua Khen thưởng tỉnh Nghệ An

 |  Đầu trang
 
<<   <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >  >>
 
 
 
Thông báo
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
Thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu