Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
Tin tức - Sự kiện
Skip portletPortlet Menu
 
 
Liên kết website
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu thực hiện nghiêm Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ (01/04/2020 07:22 AM)

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung vừa ký ban hành Văn bản số 1956/UBND-TH gửi các Sở, ban, ngành cấp tỉnh; UBND các huyện, thành phố, thị xã; Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, hội, đoàn thể cấp tỉnh yêu cầu thực hiện nghiêm nội dung Chỉ thị 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu người đứng đầu các cơ quan, đơn vị căn cứ chức năng nhiệm vụ, chịu trách nhiệm xây dựng phương án bố trí người làm việc thực sự cần thiết trực tiếp tại cơ quan; đối với các trường hợp khác thực hiện phương án làm việc trực tuyến tại nhà.

Tại các bộ phận văn thư, một cửa của các cơ quan, đơn vị bố trí số người tối thiểu theo quy định để tiếp nhận hồ sơ, văn bản.

Đối với các lực lượng tham gia phòng chống dịch COVID-19, phải đảm bảo 100% duy trì làm việc theo nhiệm vụ được giao.

UBND tỉnh giao Sở Giao thông Vận tải chỉ đạo địa phương, doanh nghiệp kinh doanh vận tải cơ bản dừng hoạt động vận chuyển hành khách công cộng; hạn chế tối đa việc di chuyển từ địa bàn, khu vực này sang địa bàn, khu vực khác, trừ trường hợp đặc biệt vì lý do công vụ và các trường hợp cung cấp lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm cần thiết, xe đưa đón công nhân, chuyên gia của các doanh nghiệp, chuyên chở nguyên vật liệu sản xuất.

Sở Y tế đôn đốc thực hiện khẩn trương các biện pháp thực hiện thực hiện cách ly tại gia đình, khai báo y tế để phân loại, xét nghiệm và cách ly tập trung nếu thấy cần thiết đối với người đã qua lại Bệnh viện Bạch Mai từ ngày 12/3/2020, giao chính quyền cơ sở tổ chức giám sát chặt chẽ tại từng gia đình.

Phan Quỳnh (tổng hợp)

 |  Đầu trang
 
<<   <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  >  >>
 
 
 
 
 
 
 
 
Thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu