Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
Tin tức - Sự kiện
Skip portletPortlet Menu
 
 
Liên kết website
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
Công bố quyết định thanh tra công tác Nội vụ tại Thị xã Hoàng Mai (24/10/2019 11:03 AM)

Tiếp tục thực hiện Thanh tra theo Kế hoạch, ngày 08/10/2019 Giám đốc Sở Nội vụ đã ban hành Quyết định số 976/QĐ-SNV về việc thanh tra công tác Nội vụ tại thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An.

Được sự ủy quyền của Giám đốc Sở Nội vụ, sáng ngày 24/10/2019 đồng chí Bùi Đình Sáng - Chánh Thanh tra, Trưởng đoàn cùng các thành viên Đoàn Thanh tra Sở Nội vụ đã tiến hành công bố Quyết định thanh tra kèm theo Đề cương, Kế hoạch thanh tra tại Thị xã Hoàng Mai. Về phía UBND thị xã Hoàng Mai tham dự buổi công bố có đồng chí Nguyễn Hữu Tuy - Chủ tịch UBND thị xã và các lãnh đạo, công chức phòng Nội vụ, phòng Giáo dục và Đào tạo, Văn phòng HĐND - UBND.

 

 

Buổi công bố Quyết định thanh tra đã xác định rõ mục đích, yêu cầu của cuộc thanh tra; đối tượng thanh tra; nội dung thanh tra; thời hạn thanh tra; niên độ thanh tra từ ngày 01/01/2016 đến 30/9/2019 và thời điểm liên quan đến các nội dung thanh tra, kiểm tra.

Tại buổi công bố Quyết định thanh tra đồng chí Trưởng đoàn thanh tra cũng tiếp tục có đề nghị các phòng chuyên môn, đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND thị xã, UBND cấp xã và bộ phận, cá nhân có liên quan cung cấp đầy đủ các tài liệu, hồ sơ nhằm góp phần để Đoàn thanh tra hoàn thành có chất lượng nhiệm vụ thanh tra theo quy định hiện hành./.

 

Hoàng Khắc Nhân – Chuyên viên Phòng Thanh tra, Sở Nội vụ

 |  Đầu trang
 
<<   <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >  >>
 
 
 
 
 
 
 
 
Thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu