Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
Tin tức - Sự kiện
Skip portletPortlet Menu
 
 
Liên kết website
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
Ban Chỉ đạo triển khai, thực hiện việc sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An họp triển khai các nhiệm vụ về công tác sắp xếp, sáp nhập. (16/08/2019 11:28 AM)

Sáng ngày 16/8/2019, Ban Chỉ đạo triển khai, thực hiện việc sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An (Thành lập tại Quyết định số 3118/QĐ-UBND ngày 12/8/2019 của UBND tỉnh) đã có cuộc họp triển khai các nhiệm vụ về công tác sắp xếp, sáp nhập.

 

 

 

Dự hội nghị có lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh và lãnh đạo các huyện có xã, thị trấn thuộc diện sáp nhập. Căn cứ thành phần Ban Chỉ đạo, hội nghị triển khai, phân công các nhiệm vụ cụ thể cho từng đơn vị, cá nhân có liên quan.

Tại hội nghị, các Lãnh đạo của từng địa phương nêu rõ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai liên quan đến bố trí cán bộ dôi dư, nợ đọng xây dựng cơ bản của các xã sau khi sáp nhập; việc xử lý các tài sản, cơ sở vật chất sau khi sáp nhập; việc sáp nhập giữa các xã đạt chuẩn nông thôn mới và xã chưa đạt chuẩn nông thôn mới; thực hiện công tác hành chính cho công dân,…

Kết luận tại cuộc làm việc, Phó Giám đốc Sở Nội vụ Lê Đình Lý đánh giá cao công tác thống kê, khảo sát, đánh giá và dự kiến phương án sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã trong thời gian qua của các địa phương, đơn vị.

Các thành viên Ban Chỉ đạo cần bám sát Kế hoạch số 491/KH-UBND ngày 13/8/2019 của UBND tỉnh và phân công nhiệm vụ cho các thành viên để đôn đốc, kiểm tra, hướng dẫn, giám sát các huyện thực hiện nhiệm vụ theo đúng thời gian quy định.

Các huyện cần chủ động xây dựng đề án, lấy ý kiến cử tri, thông qua HĐND cấp xã, huyện; tham mưu phương án bố trí cán bộ, công chức để có kế hoạch bố trí nhân sự trước Đại hội Đảng nhiệm kỳ 2020 - 2025 và bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Các sở, ngành liên quan căn cứ Kế hoạch số 491/KH-UBND ngày 13/8/2019 của UBND tỉnh đã ban hành để tổ chức thực hiện theo đúng thẩm quyền và lộ trình thời gian quy định.

 

Phạm Ngọc Bảo – XDCQ&CTTN - Sở Nội vụ

 |  Đầu trang
 
<<   <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >  >>
 
 
 
Thông báo
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
Thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu