Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
Tin tức - Sự kiện
Skip portletPortlet Menu
 
 
Liên kết website
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
Kiểm tra thực hiện pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo tại huyện Nghi Lộc (01/09/2019 08:25 AM)

Thực hiện Kế hoạch số 403/KH-UBND ngày 3/7/2019 của UBND tỉnh, ngày 29 – 30/8/2019  Đoàn kiểm tra được thành lập theo Quyết định số 3171/QĐ-UBND ngày 15/8/2019 của UBND tỉnh đã tiến hành kiểm tra việc thi hành pháp luật, thực hiện pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo; kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo và việc thực hiện các văn bản chỉ đạo, kế hoạch về công tác tôn giáo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh tại UBND huyện Nghi Lộc.

Tiếp và làm việc với đoàn kiểm tra gồm có đồng chí Nguyễn Tiến Dũng - Chủ tịch UBND huyện; đồng chí Nguyễn Thanh Hải - Phó chủ tịch UBND huyện và đại diện lãnh đạo, chuyên viên  Phòng Nội vụ, phòng Tư pháp, phòng Tài nguyên Môi trường, phòng Kinh tế hạ tầng, Công an huyện.

 

Từ năm 2018 đến nay, UBND huyện quan tâm và cơ bản thực hiện tốt việc thi hành pháp luật, thực hiện pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn. Cụ thể là đã ban hành 39 văn bản triển khai chỉ đạo việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật; đảm bảo tốt các điều kiện cho việc thi hành pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo như kiện toàn tổ chức bộ máy, tổ chức 3 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng công tác tôn giáo cho cán bộ làm công tác tôn giáo cấp huyện và cơ sở; bố trí kinh phí nhất định đảm bảo cho thi hành pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo. Về cơ bản chức sắc, chức việc, tín đồ các tôn giáo chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo. UBND huyện cũng quan tâm giải quyết các nhu cầu tôn giáo kịp thời, đúng chính sách pháp luật, ban hành Quyết định công khai thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Nội vụ áp dụng tại UBND cấp huyện, xã trên địa bàn huyện Nghi Lộc trong đó có 8 thủ tục cấp huyện, 10 thủ tục cấp xã về tín ngưỡng, tôn giáo. Các hiện tượng tôn giáo mới xuất hiện trên địa bàn cũng được nắm bắt, phát hiện, kịp thời xử lý.

Bên cạnh những đánh giá về kết quả đạt được, công tác thi hành, thực hiện pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo cũng còn những tồn tại, hạn chế đã được đoàn kiểm tra chỉ rõ và yêu cầu sớm khắc phục. Các kiến nghị, đề xuất của UBND huyện cũng được đoàn kiểm tra ghi nhận và sẽ được tổng hợp, đề nghị UBND tỉnh giải quyết theo thẩm quyền./.

Ngọc Thúy – Ban Tôn giáo, Sở Nội vụ

 |  Đầu trang
 
<<   <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >  >>
 
 
 
Thông báo
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
Thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu