Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
Tin tức - Sự kiện
Skip portletPortlet Menu
 
 
Liên kết website
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
Bộ Nội vụ tổng kết công tác năm 2019 (30/12/2019 10:00 AM)

Sáng 27/12, Bộ Nội vụ tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020. Đồng chí Trương Hoà Bình – Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị. Tham dự hội nghị có lãnh đạo các Bộ, ngành Trung ương. Đồng chí Lê Vĩnh Tân – Uỷ viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ chủ trì hội nghị.

Tham dự hội nghị tại điểm cầu Nghệ An có lãnh đạo Sở Nội vụ và lãnh đạo các phòng, ban thuộc Sở.

Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu Nghệ An

Báo cáo tại hội nghị cho biết: Năm 2019 là năm bứt phá để hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2016 - 2020), ngay từ những ngày đầu năm với quyết tâm chính trị cao, Bộ Nội vụ đã đề ra phương châm hành động của năm là “Tăng tốc, bứt phá, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, đẩy mạnh truyền thông và ứng dụng công nghệ thông tin”. Toàn ngành Nội vụ đã chủ động tập trung chỉ đạo quyết liệt và đảm bảo nguồn lực để thực hiện nhiệm vụ được cấp có thẩm quyền giao và đã đạt được những kết quả quan trọng.

Thực hiện các Kết luận, Nghị quyết, Quyết định của Bộ Chính trị, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Nội vụ đã tập trung triển khai thực hiện nhằm cụ thể hóa các chủ trương chính sách và xây dựng, hoàn thiện thể chế về tổ chức bộ máy, thực hiện tinh giản biên chế gắn với sắp xếp lại tổ chức, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; về quản lý đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019 - 2021 và nhiều chính sách liên quan đến công tác tổ chức cán bộ. Từ năm 2015 đến ngày 30/11/2019, đã thực hiện tinh giản biên chế 50.547 người. Trong năm 2019, Bộ Nội vụ đã tổ chức thẩm định hồ sơ đề án của 37/45 địa phương; đã trình Chính phủ thống nhất hồ sơ sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã của 24 tỉnh; Uỷ ban Thường vụ Quốc hội xem xét thông qua 10 tỉnh.

Công tác Cải cách hành chính được triển khai mạnh mẽ, quyết liệt, tạo sự chuyển biến rõ rệt. Bộ phận Một cửa, một cửa liên thông hoạt động hiệu quả, giải quyết thủ tục hành chính cho người dân theo hướng công khai, minh bạch, thuận tiện. Việc đẩy mạnh triển khai thực hiện Chính phủ điện tử, ứng dụng công nghệ thông tin đã mang lại kết quả tích cực, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước, nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công cho người dân, tổ chức.

Hoạt động đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức được tổ chức thực hiện theo đúng quy hoạch, kế hoạch và yêu cầu tiến độ đề ra; đẩy mạnh đổi mới chương trình, nội dung và nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, phù hợp với các đối tượng đào tạo, bồi dưỡng.

Quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của nhân dân ngày càng được đảm bảo, tạo dư luận tích cực trong xã hội, củng cố niềm tin của các tổ chức tôn giáo đối với chính sách tôn trọng tự do tín ngưỡng tôn giáo của nhà nước; các nội dung công tác đối ngoại và đấu tranh ngoại giao liên quan đến tôn giáo và nhân quyền được triển khai thực hiện có hiệu quả, đúng nguyên tắc.

Công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm được thực hiện thường xuyên, kịp thời; công tác thông tin, báo cáo phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của các cấp có thẩm quyền được chấn chỉnh, nâng cao hiệu lực, hiệu quả.

Bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: Công tác xây dựng thể chế, chính sách chậm so với thời hạn được giao; vẫn còn tình trạng xin rút, xin lùi thời hạn trình các văn bản, đề án; chất lượng xây dựng thể chế, chính sách chưa cao.

Việc thực hiện sắp xếp, tổ chức lại bộ máy cơ quan chuyên môn ở một số địa phương thực hiện thí điểm chưa được thực hiện đồng bộ, thống nhất; cơ cấu lãnh đạo cấp phòng thuộc cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, cấp huyện ở một số địa phương còn chưa hợp lý, tổ chức bộ máy chưa tinh gọn, hiệu quả hoạt động chưa cao; thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã còn vướng mắc bất cập chưa được hướng dẫn cụ thể, kịp thời; giải quyết chính sách cho cán bộ, công chức dôi dư sau khi sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã còn khó khăn, chưa có chính sách quy định cụ thể dẫn tới khó triển khai thực hiện trong thực tiễn.

Công tác đề bạt, bổ nhiệm, quản lý, sử dụng, luân chuyển cán bộ, công chức ở một số bộ, ngành, địa phương chưa đúng quy định, gây bức xúc trong dư luận, làm giảm niềm tin của nhân dân. Chất lượng tham mưu của đội ngũ cán bộ, công chức chưa cao; một số cán bộ, công chức, viên chức khi giải quyết công việc liên quan đến tổ chức và người dân chưa thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính, vẫn còn có những biểu hiện gây phiền hà, sách nhiễu.

Tại hội nghị, lãnh đạo các địa phương: Hà Nội, Tuyên Quang, Hải Phòng, Cần Thơ, Cao Bằng… đã chia sẻ kinh nghiệm trong việc tổ chức sắp xếp cán bộ, đồng thời đề xuất một số giải pháp trong thu hút nhân tài; đánh giá cán bộ’ công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ chiến lược…

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình ghi nhận và đánh giá cao kết quả toàn ngành Nội vụ đạt được trong năm 2019, đồng thời đề nghị ngành Nội vụ tập trung khắc phục những hạn chế, vướng mắc trong thời gian qua.

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình giao Bộ Nội vụ tập trung hoàn thiện thể chế về tổ chức bộ máy của Bộ, cơ quan ngang Bộ và cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện; các quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập; quản lý biên chế gắn với vị trí việc làm; đẩy nhanh tiến độ xây dựng, hoàn thiện danh mục và bản mô tả vị trí việc làm trong các cơ quan, tổ chức hành chính từ Trung ương đến địa phương và các đơn vị sự nghiệp công lập để thực hiện sắp xếp, bố trí cán bộ, công chức, viên chức, tinh giản biên chế và cải cách chính sách tiền lương.

Tập trung sửa đổi, bổ sung, ban hành mới các chính sách về quản lý cán bộ, công chức, viên chức phù hợp với nội dung mới được sửa đổi, bổ sung trong Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức; triển khai Đề án Chiến lược quốc gia thu hút, trọng dụng nhân tài; đôn đốc các bộ, ngành, địa phương đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện Đề án thí điểm thi tuyển vào các chức danh lãnh đạo, quản lý để có cơ sở tổng kết, đánh giá; rà soát, sửa đổi, bổ sung chính sách đối với cán bộ, công chức theo hướng khuyến khích cán bộ, công chức nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, đạo đức công vụ, hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Cùng với đó, chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai các hoạt động đánh giá, tổng kết thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 – 2020; xây dựng Nghị quyết của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030.

Bên cạnh đó, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra để kịp thời phát hiện và kiên quyết xử lý nghiêm các sai phạm trong tuyển dụng, quy hoạch, đề bạt, bổ nhiệm, điều động, luân chuyển cán bộ không đúng quy định, kịp thời thay thế cán bộ, công chức, viên chức tham nhũng, lãng phí, không đủ điều kiện về đạo đức, năng lực, trình độ. Phối hợp với các cơ quan liên quan trong hệ thống chính trị đẩy mạnh dân chủ hóa công tác cán bộ, quy định rõ trách nhiệm, thẩm quyền của mỗi tổ chức, mỗi cấp trong xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, có trình độ, năng lực chuyên môn phù hợp, đáp ứng yêu cầu của giai đoạn mới. “Phải minh bạch trong công tác cán bộ - đây là động lực cũng là yếu tố quan trọng để xây dựng đội ngũ cán bộ vừa hồng vừa chuyên” - Phó Thủ tướng Thường trực nhấn mạnh.

Hoàn thành sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019-2021 để các địa phương tổ chức Đại hội Đảng các cấp bảo đảm chặt chẽ, đúng quy trình, thủ tục; xây dựng phương án, lộ trình bố trí sắp xếp đội ngũ cán bộ, công chức và bảo đảm quyền lợi cho cán bộ dôi dư sau khi sắp xếp, sáp nhập.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ cũng yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương tiếp tục sắp xếp lại tổ chức bên trong các cơ quan, đơn vị theo thẩm quyền; đẩy nhanh tiến độ xây dựng và hoàn thiện vị trí việc làm để làm cơ sở sắp xếp, bố trí cán bộ, tinh giản biên chế và thực hiện cải cách chính sách tiền lương…

Tổng kết năm 2019, ngành Nội vụ có 7 đơn vị được tặng Cờ thi đua của Chính phủ, trong đó có Sở Nội vụ tỉnh Nghệ An.

Phan Quỳnh

 |  Đầu trang
 
<<   <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >  >>
 
 
 
Thông báo
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
Thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu