Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
Tin tức - Sự kiện
Skip portletPortlet Menu
 
 
Liên kết website
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
Hội nghị sơ kết công tác QLNN về tôn giáo 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020. (02/08/2020 08:40 PM)

Chiều ngày 31/7/2020, UBND tỉnh Nghệ An đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Quản lý nhà nước về tôn  giáo 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2020.

Dự Hội nghị có đồng chí Lê Hồng Vinh, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh; Thành viên Ban chỉ đạo và Tổ giúp việc Ban chỉ đạo công tác tôn giáo tỉnh; Đại diện lãnh đạo, chuyên viên phụ trách công tác tôn giáo các sở, ban, ngành cấp tỉnh; đại diện lãnh đạo UBND và Phòng Nội vụ các huyện, thành, thị.


 

 

Sáu tháng đầu năm 2020, ngành QLNN về tôn giáo tỉnh Nghệ An đã đạt được những kết quả quan trọng góp phần vào công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Các nhu cầu tôn giáo chính đáng, hơp pháp đã được các cấp, các ngành, các địa phương quan tâm giải quyết kịp thời.  Nắm, phòng ngừa, xử lý các hoạt động tôn giáo trái pháp luật kịp thời, hiệu quả. Kiên quyết đấu tranh với các tổ chức phản động, lợi dụng tôn giáo chống phá Nhà nước. Về cơ bản các hoạt động tôn giáo vi phạm pháp luật giảm hẳn so với năm 2019. Trong 6 tháng đầu năm không xảy ra các vụ việc phức tạp về an ninh trật tự liên quan đến tôn giáo, tại các địa bàn trọng điểm về tôn giáo các hoạt động chống đối giảm. Mối quan hệ giữa chính quyền với các tổ chức tôn giáo trên địa bàn ngày càng cởi mở, gắn bó. Công tác tuyên truyền, giáo dục, quán triệt, phổ biến pháp luật về Tín ngưỡng, tôn giáo được thực hiện thường xuyên và ngày càng có hiệu quả đã góp phần nâng cao trách nhiệm, ý thức của cán bộ công chức, chức sắc, chức việc các tôn giáo và nhân dân trong thực hiện chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước về tôn giáo.

Tham luận tại hội nghị, các đại biểu đã thông tin về kết quả đạt được, trao đổi một số khó khăn, đề xuất một số vấn đề để hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác tôn giáo năm 2020.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đ/c Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh  đề nghị ngành QLNN về tôn giáo tiếp tục phối hợp với các sở, ngành, các địa phương bám sát các nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của của tỉnh để triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ QLNN về tôn giáo trong 6 tháng cuối năm. Trong đó tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm sau: Tập trung nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác QLNN về tín ngưỡng tôn giáo nhất là trong giải quyết các nhu cầu tôn giáo và phòng ngừa xử lý vi phạm pháp luật liên quan đến tôn giáo. Tiếp tục tham mưu, phối hợp phát hiện, đấu tranh, xử lý có hiệu quả các hoạt động lợi dụng tôn giáo chống phá Nhà nước của các tổ chức, đối tượng phản động và số linh mục chống đối cực đoan. Tiếp tục thực hiện công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật về Tín ngưỡng, tôn giáo và đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng công tác tôn giáo cho đội ngũ cán bộ công chức làm công tác tôn giáo từ tỉnh đến cơ sở, cốt cán cơ sở vùng giáo. Đồng thời chú trọng đổi mới phương thức, lề lối làm việc, nâng cao trách nhiệm, đạo đức công vụ trong thực hiện nhiệm vụ công tác tôn giáo.

Tại Hội nghị đã trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp QLNN về tôn giáo” của Bộ Nội vụ cho 14 cá nhân có nhiều đóng góp, góp phần xây dựng và phát triển ngành tôn giáo; trao Giấy khen của Trưởng ban Tôn giáo Chính phủ cho 01 tập thể và 02 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác QLNN về tôn giáo từ năm 2015 đến nay.

 

Ban Tôn giáo, Sở Nội vụ

 |  Đầu trang
 
<<   <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >  >>
 
 
 
Thông báo
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
Thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu