Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
Tin tức - Sự kiện
Skip portletPortlet Menu
 
 
Liên kết website
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
Tổ chức kiểm tra, sát hạch công chức trong các cơ quan, đơn vị tỉnh Nghệ An (21/10/2019 11:17 AM)

Vừa qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Kế hoạch số 212-KH/TU ngày 09/10/2019 tổ chức kiểm tra, sát hạch công chức cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh Nghệ An.

Theo đó, mục đích kiểm tra sát hạch công chức là để đánh giá đúng thực trạng trình độ, năng lực tham mưu xử lý công việc của công chức so với yêu cầu vị trí việc làm đang đảm nhiệm để có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức. 

Đối tượng được sát hạch là công chức đang công tác ở vị trí việc làm trưởng, phó phòng và tương đương trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ  quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, cấp huyện (trừ đối tượng công chức là ủy viên ban thường vụ cấp ủy cấp huyện và tương đương). Công chức đang công tác ở các vị trí việc làm thuộc nhóm chuyên môn nghiệp vụ, hiện giữ ngạch chuyên viên và tương đương, chuyên viên chính và tương đương trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, cấp huyện.

Nội dung kiểm tra, sát hạch gồm: Kiểm tra hồ sơ công chức, đối chiếu các văn bằng, chứng chỉ về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và các trình độ khác của công chức với yêu cầu vị trí việc làm đang đảm nhận; kiểm tra kỹ năng soạn thảo văn bản, kỹ năng thực hành công nghệ thông tin và kỹ năng giao tiếp; năng lực đề xuất, tham mưu giải quyết công tác chuyên môn. Kiến thức chung về hệ thống chính trị, tổ chức bộ máy của Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội; am hiểu về nghị quyết, chủ trương, đường lối, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước về ngành, lĩnh vực và các kiến thức cơ bản về lĩnh vực chuyên môn nghiệp vụ được giao.

Trước mắt, chỉ đạo làm điểm ở 7 cơ quan, đơn vị gồm: Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Huyện ủy Tân Kỳ, Văn phòng UBND tỉnh, Sở Nội vụ, UBND Thành phố Vinh. Thời gian hoàn thành trước ngày 30/11/2019. Các ban, sở, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, các huyện, thành, thị còn lại xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện việc kiểm tra, sát hạch đối với công chức thuộc phạm vi quản lý hoàn thành trước ngày 30/6/2020.

Kết quả kiểm tra, sát hạch là một trong những căn cứ để xem xét đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức; bố trí, sắp xếp lại đội ngũ cho phù hợp với trình độ chuyên môn, năng lực công tác theo yêu cầu đổi mới, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của cơ quan, đơn vị. 

                                                                

Phòng Cải cách hành chính, Sở Nội vụ

 |  Đầu trang
 
<<   <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >  >>
 
 
 
Thông báo
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
Thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu