Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
Tin tức - Sự kiện
Skip portletPortlet Menu
 
 
Liên kết website
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
Một số giải pháp để thực hiện có hiệu quả Phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức Nghệ An thi đua thực hiện văn hóa công sở” (15/08/2019 03:56 PM)

Ngày 26/7/2019, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2821/QĐ-UBND về Kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức Nghệ An thi đua thực hiện văn hóa công sở”.

Mục đích của Phong trào thi đua là tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, sâu rộng và nâng cao ý thức tự tu dưỡng, rèn luyện đạo đức công vụ của cán bộ, công chức, đạo đức nghề nghiệp của viên chức; tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính; phòng, chống tham nhũng, qua đó tiếp tục xây dựng hình ảnh đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức Nghệ An tận tụy, gương mẫu, chuyên nghiệp, kỷ cương, trách nhiệm, tận tình. Xây dựng phong cách ứng xử, kỹ năng giao tiếp chuẩn mực của cán bộ, công chức, viên chức trong hoạt động công vụ, đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thông qua những việc làm cụ thể hàng ngày, trên mọi lĩnh vực công tác.

Đây là Phong trào thi đua triển khai trong phạm vi toàn tỉnh, đối tượng bao gồm tất cả các cơ quan, đơn vị, địa phương và toàn thể cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Nội dung thi đua đối với tập thể là “Thi đua xây dựng cơ quan, đơn vị văn minh, hiện đại, xanh, sạch, đẹp” và đối với cá nhân là “Thi đua thực hiện kỷ cương, trách nhiệm, tận tụy, chuyên nghiệp”.

Để triển khai thực hiện Phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức Nghệ An thi đua thực hiện văn hóa công sở” một cách thiết thực và hiệu quả, các cơ quan, đơn vị, địa phương cần tập trung vào các giải pháp sau:

1. Xây dựng, bổ sung, ban hành và thực hiện tốt các quy định, nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị, các quy định về văn hóa công sở, bảo đảm kỷ cương, kỷ luật hành chính; quản lý, sử dụng có hiệu quả thời gian làm việc theo quy định.

2. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; luôn luôn sáng tạo, đổi mới cách thức học tập và làm theo Bác.

3. Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, công khai, minh bạch, đơn giản hóa các thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian giải quyết công việc tại cơ quan, đơn vị. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, hiện đại hóa dịch vụ hành chính công thực hiện ứng dụng rộng rãi công nghệ thông tin trong hoạt động nội bộ của cơ quan, đơn vị và địa phương.

4. Sắp xếp, sử dụng thời gian làm việc khoa học và hiệu quả; luôn giữ gìn và phát huy tinh thần đoàn kết nội bộ, xây dựng môi trường làm việc dân chủ, kỷ cương; tăng cường cộng tác, giúp đỡ đồng nghiệp hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; bảo đảm tính chuyên nghiệp trong thực thi công vụ.

5. Tăng cường tinh thần cầu thị, lắng nghe ý kiến nhân dân; tận tình hướng dẫn về quy trình xử lý công việc và giải thích cặn kẽ những thắc mắc của người dân; tâm huyết, tận tụy, gương mẫu, trách nhiệm trong công việc; không kén chọn vị trí công tác, chọn việc dễ, bỏ việc khó.

6. Thực hiện tốt chuẩn mực trong giao tiếp, ứng xử. Thực hiện “4 xin, 4 luôn”: Xin chào, xin lỗi, xin cảm ơn, xin phép; luôn mỉm cười, luôn nhẹ nhàng, luôn lắng nghe, luôn giúp đỡ.

7. Công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý không được duy ý chí, áp đặt, bảo thủ; phải tôn trọng, lắng nghe ý kiến của cấp dưới; không nâng đỡ cấp dưới vì động cơ, mục đích không trong sáng; không lợi dụng tập thể để áp đặt ý đồ cá nhân./.

 

Thái Hồng Thanh - Phó Trưởng ban Ban Thi đua – Khen thưởng tỉnh Nghệ An

 |  Đầu trang
 
<<   <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >  >>
 
 
 
Thông báo
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
Thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu