Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
Tin tức - Sự kiện
Skip portletPortlet Menu
 
 
Liên kết website
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
Đại hội Đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 – 2025 (24/07/2020 07:45 AM)

Sáng nay (23/7), Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh đã tiến hành khai mạc Đại hội đại biểu lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Tham dự phiên khai mạc có các đồng chí: Thái Thanh Quý - Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Văn Thông – Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; các đồng chí nguyên là lãnh đạo Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh cùng 250 đại biểu dự Đại hội.

Đoàn đại biểu dự Đại hội dâng hoa trước tượng đài Bác Hồ tại Quảng trường Hồ Chí Minh

Trước khi bước vào phiên khai mạc, đoàn đại biểu tham dự Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã tiến hành dâng hoa trước tượng đài Bác Hồ tại Quảng trưởng Chủ tịch Hồ Chí Minh (TP. Vinh).

Quang cảnh đại hội

Đoàn kết, nỗ lực, phấn đấu hoàn thành cơ bản mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đề ra

Đ/c Nguyễn Nam Đình – Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh phát biểu khai mạc đại hội

Báo cáo chính trị tại Đại hội đã khẳng định: Năm năm qua, nắm bắt thời cơ, thuận lợi, vượt qua thách thức, khó khăn, Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh đã tập trung lãnh đạo, nỗ lực phấn đấu thực hiện nhiệm vụ do Đại hội lần thứ XIX đề ra và đạt nhiều kết quả quan trọng.

Đ/c Chu Bá Long – Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh trình bày Báo cáo chính trị

Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã có nhiều đổi mới, sáng tạo trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, an ninh quốc phòng đạt kết quả tích cực. Các cấp ủy đảng kịp thời quán triệt, xây dựng và tổ chức thực hiện Nghị quyết đại hội, chương trình hành động, chỉ thị, đề án, kế hoạch, xác định mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, khâu đột phá; phát huy dân chủ, kỷ cương, chủ động, sáng tạo, hiệu quả trong công tác xây dựng Đảng, quan tâm nắm bắt, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của cơ sở.

Các tổ chức đảng trong các cơ quan cấp tỉnh đã chủ động tập trung lãnh đạo cán bộ, đảng viên thực hiện hoàn thành nhiệm vụ được giao. Đặc biệt, trong công tác cải cách hành chính có bước chuyển biến. Đảng ủy Khối gương mẫu đi đầu trong đổi mới phương pháp, nội dung công tác xây dựng đảng, chuẩn hoá bộ thủ tục hành chính đảng, ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý văn bản, tổ chức các cuộc họp, lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn, trao đổi thông tin với các tổ chức đảng trực thuộc. Tại các cơ quan cấp tỉnh, cải cách hành chính được thực hiện toàn diện trên các nội dung, lĩnh vực, trọng tâm là cải cách, đơn giản hoá thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành; kỷ luật, kỷ cương hành chính tiếp tục được tăng cường; ý thức trách nhiệmtính chuyên nghiệp, kỹ năng xử lý công việc của cán bộ, đảng viên có nhiều chuyển biến.

Các đại biểu dự đại hội

Công tác xây dựng đảng về chính trị, tư tưởng được tăng cường, có sự đổi mới. Công tác nắm bắt tư tưởng đảng viên, cán bộ, thông tin dư luận trong xã hội được quan tâm và đi vào nề nếp. Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 và các quy định về trách nhiệm nêu gương có nhiều chuyển biến.

Công tác tổ chức cán bộ, tổ chức xây dựng Đảng và đảng viên thực hiện đồng bộ đạt được kết quả tích cực; năng lực, hiệu quả lãnh đạo của các tổ chức cơ sở đảng được nâng lên. Công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng có nhiều đổi mới, chất lượng, hiệu quả được nâng lên; kỷ luật, kỷ cương trong Đảng, pháp luật nhà nước được đề cao.

Đại hội Đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh lần thứ XX (Đại hội XX) được tổ chức với chủ đề “Phát huy truyền thống đoàn kết; đề cao trách nhiệm nêu gương; tăng cường kỷ luật, kỷ cương; đổi mới, sáng tạo, hiệu quả; xây dựng đảng bộ vững mạnh" và phương châm "Đoàn kết - Nêu gương - Kỷ cương - Đổi mới - Hiệu quả".

Trong nhiệm kỳ tới, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đưa ra mục tiêu: Tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết; đề cao trách nhiệm nêu gương của đội ngũ cán bộ, đảng viên; tăng cường kỷ luật, kỷ cương; đổi mới, sáng tạo, chất lượng, hiệu quả trong công tác; tập trung lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, khâu đột phá; phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, xây dựng đảng bộ trở thành điểm sáng trong công tác xây dựng Đảng gắn với xây dựng cơ quan, tổ chức, ngành vững mạnh; khẳng định vị thế của Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh trong hệ thống chính trị tỉnh Nghệ An.

Phát huy vị thế, vai trò của tổ chức đảng trong các cơ quan đầu ngành thuộc hệ thống chính trị tỉnh nhà

Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý phát biểu chỉ đạo đại hội

Phát biểu chỉ đạo đại hội, Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý đã nhiệt liệt biểu dương, chúc mừng những thành tích mà Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh đã đạt được trong nhiệm kỳ qua.

Trong nhiệm kỳ tới, Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý đề nghị Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh cần tiếp tục nghiên cứu cơ chế tổ chức hoạt động để nâng cao hơn nữa hiệu lực, hiệu quả lãnh đạo của tổ chức cơ sở đảng, gắn thực hiện nhiệm vụ chuyên môn với tính Đảng cao nhất; đồng thời khơi dậy được nhiệt huyết cống hiến, tính năng động, sáng tạo, tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của từng tập thể, cá nhân, nhất là người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ chính trị.

Trong đó, trọng trách và kỳ vọng lớn nhất đặt lên vai cán bộ, đảng viên Khối các cơ quan tỉnh hiện nay là tiếp tục tham mưu, chỉ đạo, triển khai thực hiện một cách căn cơ, có hiệu quả chương trình, kế hoạch thực hiện Nghị quyết 26 và Thông báo số 55 của Bộ Chính trị, sớm hoàn thành mục tiêu đưa tỉnh Nghệ An trở thành tỉnh khá, trung tâm kết nối vùng Bắc Trung Bộ trên nhiều lĩnh vực. Trước mắt là chung tay khôi phục kinh tế - xã hội sau đại dịch Covid-19, phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất các chỉ tiêu kế hoạch của năm 2020, tạo cơ sở vững chắc bước vào nhiệm kỳ đại hội mới của Đảng bộ tỉnh.

Đồng thời, tiếp tục chăm lo, củng cố, nâng cao chất lượng các tổ chức cơ sở đảng thuộc Đảng bộ Khối trong sạch, vững mạnh, toàn diện về chính trị, tư tưởng, đạo đức gắn chặt với xây dựng cơ quan mạnh, ngành mạnh; chú trọng đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ, đảng bộ; nêu cao tính Đảng, thực hiện đúng nguyên tắc tổ chức của Đảng; chăm lo công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; thực hiện sáng tạo và thực chất việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết TW4 về xây dựng và chỉnh đốn đảng. Mỗi tổ chức Đảng trực thuộc Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh phải thực sự là một điển hình về phát huy dân chủ, đoàn kết, tăng cường kỷ cương, xây dựng môi trường đổi mới, liêm chính, kiến tạo, phục vụ trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức cấp tỉnh.

Đặc biệt, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh là nơi tập trung nhân lực, trí tuệ, trách nhiệm cao nhất của tỉnh, đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức có trình độ chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ cao, tầm ảnh hưởng rộng, có nhiều đảng viên lãnh đạo giữ vai trò chủ chốt của tỉnh và của cơ quan, đơn vị cấp tỉnh. Do vậy, Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh cần đặc biệt chú trọng nêu gương và thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên nhất là người đứng đầu để lan tỏa, dẫn dắt quần chúng noi theo. Nêu gương phải trở thành phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh, với phương châm “Cấp ủy viên nêu gương cho đảng viên, đảng viên nêu gương cho quần chúng; cán bộ đảng viên cấp trên nêu gương cho cán bộ, đảng viên cấp dưới, thủ trưởng cơ quan, đơn vị nêu gương cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động bằng những việc làm cụ thể, thiết thực”. Mỗi cán bộ, đảng viên trong Khối nêu gương bằng một việc tốt sẽ tạo ra sức mạnh cộng hưởng và lan tỏa rộng khắp trong toàn tỉnh, trở thành động lực to lớn xây dựng Đảng bộ Khối vững mạnh.

Mỗi cán bộ, đảng viên thuộc Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh phải luôn nghiêm khắc với bản thân mình, đồng thời hãy là một tấm gương trong tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống, phong cách, lề lối làm việc; xung kích đi đầu trong cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh; nâng cao chất lượng thực thi chính sách pháp luật nhằm quản lý, huy động, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả mọi nguồn lực, nhất là đất đai, tài nguyên, khoáng sản, tài chính, tài sản công... 

Bên cạnh đó, Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh thường xuyên quan tâm nắm bắt diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên, dư luận xã hội; tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, chấn chỉnh công tác phát ngôn, bảo vệ bí mật nhà nước và tham gia vào mạng xã hội của cán bộ, đảng viên; ngăn ngừa và đấu tranh có hiệu quả “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” và đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống trong một bộ phận cán bộ, đảng viên; tiếp tục phát huy hơn nữa vai trò, vị trí của Đảng bộ khối trong công tác cán bộ; tham gia ý kiến đánh giá, phục vụ công tác đề bạt, bổ nhiệm, miễn nhiệm, giới thiệu ứng cử đối với cán bộ, đảng viên thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý, đảm bảo đúng quy định.

Cùng với đó, chú trọng bồi dưỡng cấp ủy viên, bảo đảm tiêu chuẩn về phẩm chất, năng lực lãnh đạo; quan tâm lãnh đạo xây dựng cơ quan Đảng ủy, các tổ chức đoàn thể vững mạnh; dẩy mạnh công tác dân vận chính quyền, các phong trào thi đua yêu nước gắn với thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị được giao.

Các đại biểu biểu quyết công tác nhân sự

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban chấp hành nhiệm kỳ 2020 - 2025

Đại hội đã bầu 24 đồng chí vào Ban chấp hành Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Phương Thúy

 |  Đầu trang
 
<<   <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >  >>
 
 
 
Thông báo
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
Thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu