Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
Tin tức - Sự kiện
Skip portletPortlet Menu
 
 
Liên kết website
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
Thực hiện liên thông thủ tục hành chính đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng chế độ tử tuất/hỗ trợ chi phí mai táng/mai táng phí (25/10/2019 08:56 AM)

Ngày 04/10/2019, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 4010/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp thực hiện Đề án thực hiện liên thông các thủ tục hành chính: đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng chế độ tử tuất/hỗ trợ chi phí mai táng/hưởng mai táng phí” trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Quy chế này quy định về nguyên tắc, cơ chế phối hợp của các cơ quan nhà nước, cán bộ, công chức, viên chức có liên quan trong việc tiếp nhận, luân chuyển, giải quyết hồ sơ và trả kết quả theo cơ chế liên thông đối với các thủ tục hành chính: Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng chế độ tử tuất/hỗ trợ chi phí mai táng/hưởng mai táng phí trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Theo đó, UBND xã, phường, thị trấn là đầu mối tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết các thủ tục hành chính liên thông. Người dân có quyền lựa chọn nộp hồ sơ thực hiện liên thông trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc UBND xã, phường, thị trấn hoặc nộp hồ sơ qua dịch vụ bưu chính công ích.

UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan theo thẩm quyền phối hợp chặt chẽ để theo dõi, tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính đúng thời hạn, đúng quy định của pháp luật. Trường hợp hồ sơ quá hạn giải quyết vì lý do chủ quan cơ quan có trách nhiệm phải có văn bản gửi Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND xã, phường, thị trấn và văn bản xin lỗi cá nhân, tổ chức của cơ quan ghi rõ lý do quá hạn và thời hạn trả kết quả.

                                                                

Phòng Cải cách hành chính, Sở Nội vụ

 |  Đầu trang
 
<<   <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >  >>
 
 
 
 
 
 
 
 
Thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu