Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
Tin tức - Sự kiện
Skip portletPortlet Menu
 
 
Liên kết website
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
Kết luận kiểm tra công tác cải cách hành chính tại huyện Quỳ Hợp (12/09/2019 05:05 PM)

Tại buổi làm việc đồng chí Lê Đình Lý, Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng đoàn kiểm tra đã ghi nhận những kết quả cải cách hành chính mà huyện Quỳ Hợp đã đạt được từ năm 2018 đến nay. Tuy vậy qua kiểm tra đoàn cũng nhận thấy, trong thời gian qua, huyện Quỳ Hợp chưa tạo được điểm nhấn về Cải cách hành chính. Quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ, một số mục tiêu trong Đề án Cải cách hành chính giai đoạn 2018  -2020 của huyện chưa đạt được nhưng chưa có giải pháp cụ thể. Nhận thức của một số cán bộ, công chức về Năm Cải cách hành chính chưa đầy đủ vì vậy thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm của năm kết quả chưa cụ thể nhất là nhiệm vụ đơn giản hóa, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính. Thực hiện cơ chế một cửa ở một số nội dung chưa đảm bảo yêu cầu. Xử lý công việc ở một số lĩnh vực còn chậm nhưng chưa có văn bản xin lỗi người dân, doanh nghiệp. Kỷ luật, kỷ cương hành chính trong một số cơ quan, đơn vị chưa nghiêm.
Thời gian tới, đoàn công tác đề nghị huyện cần quan tâm công tác chỉ đạo triển khai, thường xuyên đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện. Tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao nhận thưc nhất là việc triển khai các nhiệm vụ mới. Tập trung thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm Năm Cải cách hành chính. Nâng cao tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính./.

Phòng cải cách hành chính

 |  Đầu trang
 
<<   <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >  >>
 
 
 
Thông báo
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
Thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu