Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
Tin tức - Sự kiện
Skip portletPortlet Menu
 
 
Liên kết website
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2018 Khối Thi đua các tổ chức xã hội 2 (27/12/2018 04:55 PM)

Thực hiện Quyết định số 66/2015/QĐ-UBND ngày 04/11/2015 về việc sửa đổi, bổ sung một số Điều Quy định xếp loại thi đua hàng năm đối với các cơ quan Đảng, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, đoàn thể cấp tỉnh; các sở, ban, ngành cấp tỉnh; các huyện, thành phố, thị xã và các trường đại học, cao đẳng đóng trên địa bàn tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 59/2013/QĐ-UBND ngày 12/11/2013 của UBND tỉnh Nghệ An và  Công văn số 8147/UBND.TĐ của ngày 23/11/2018 của UBND tỉnh, sáng ngày 27/12/2018 Khối Thi đua các tổ chức xã hội 2 tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2019 tại Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị tỉnh.Chủ trì hội nghị: Ông Nguyễn Xuân Du, Chủ tich, Hội Hữu Nghị Việt Nam - Nhật Bản, đơn vị Khối trưởng khối thi đua năm 2018.

Tham dự Hội nghị có lãnh đạo và chuyên viên theo dõi thi đua khen thưởng của các đơn vị16/18 đơn vị trong khối và chuyên viên theo dõikhối thi đua của Ban TĐKT, cơ quan thường trực TĐKT của tỉnh.

Hội nghị đã nghe báo cáo tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2018, phương hướng, nhiệm vụ năm 2019. Với tính chất chức năng, nhiệm vụ tương đồng nhau, khối đều thực hiện đối ngoại nhân dân nhưng năm 2018, mặc dù gặp nhiều khó khăn, nhưng các thành viên của khối TĐKT tổ chức xã hội 2 đã cố gắng thi đua, phấn đấu, phát động, tổ chức nhiều phong trào thi đua yêu nước gắn với việc tập trung vào các nhiệm vụ cụ thể, trọng tâm, trọng điểm với mục tiêu hoàn thành nhiệm vụ chính trị đề ra.

Về thực hiện công tác tổng kết năm 2018, cơ quan thường trực TĐKT đã hướng dẫn các đơn vị trong khối thực hiện đúng các quy định của văn bản phát động của cấp trên, thực hiện nghiêm túc việc việc xếp loại theo quy định 20%; Xây dựng Quy chế hoạt động của khối và tiêu chí thang bảng điểm theo quy định của Hội đồng TĐKT tỉnh.

Tuy tiêu chí thang bảng điểm và Quy chế hoạt động của Cụm khối còn một số nội dung chưa phù hợp nhưng tại Hội nghị các thành viên tiếp tục xây dựng ý kiến và đề nghị đơn vị được bầu làm khối trưởng năm 2019 tiếp thu ý kiến và triển khai vào năm 2019.

Tại Hội nghị, các thành viên của Khối đã giới thiệu, xem xét, biểu quyết bằng phiếu kín và đề nghị Hội đồng TĐKT tỉnh, UBND tỉnh xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2018 cho 04 đơn vị; Đề nghị tặng cờ thi đua UBND tỉnh, Chính phủ cho Hội Hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản.

Cũng tại Hội nghị này, các thành viên của Khối đã thống nhất bầu Hội Hữu nghị Việt Nam - Ngatỉnh Nghệ An làm Khối trưởng năm 2019, đơn vị Hội Hữu nghị Việt Nam - Cộng hòa Séc tỉnh Nghệ An làm Khối phó. Sau hội nghị, các đơn vị đã ký giao ước thi đua năm 2019.

Phan Thị Hải Anh - Ban TĐKT tỉnh

 |  Đầu trang
 
<<   <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >  >>
 
 
 
 
 
 
 
 
Thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu