Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
Tin tức - Sự kiện
Skip portletPortlet Menu
 
Hệ thống văn bản
Skip portletPortlet Menu
 
Liên kết website
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
Nghị quyết chính sách khen thưởng đối với tập thể, cá nhân đạt các thành tích cao trong các kỳ thi trên địa bàn tỉnh Nghệ An có hiệu lực từ ngày 1/1/2019. (03/01/2019 03:02 PM)

Ngày 12/12/2018, tại kỳ họp Hội đồng nhân dân khóa XVII, kỳ họp thứ 8, Nghị quyết chính sách khen thưởng đối với tập thể, cá nhân đạt thành tích cao trong các kỳ thi (cuộc thi) quốc tế, khu vực quốc tế, quốc gia và cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Nghệ An được thông qua.

Nghị quyết quy định rõ đối tượng áp dụng là:

- Tập thể, cán bộ, công chức, viên chức, học sinh, sinh viên và người lao động đạt giải cao trong các kỳ thi (cuộc thi) quốc tế, khu vực quốc tế, quốc gia, khu vực quốc gia và cấp tỉnh được tổ chức hàng năm hoặc định kỳ

- Giáo viên, giảng viên, huấn luyện viên, người được phân công đào tạo, bồi dưỡng, hướng dẫn, giảng dạy cho các đối tượng là Tập thể, cán bộ, công chức, viên chức, học sinh, sinh viên và người lao động đạt giải cao trong các kỳ thi (cuộc thi) quốc tế, khu vực quốc tế, quốc gia, khu vực quốc gia và cấp tỉnh được tổ chức hàng năm hoặc định kỳ.

Về nguyên tắc khen thưởng:

- Việc khen thưởng đối với tập thể, cá nhân đạt thành tích cao trong các kỳ thi (cuộc thi) được tiến hành công khai, dân chủ, công bằng và kịp thời nhằm tôn vinh các tập thể, cá nhân đạt thành tích cao. Thành tích càng cao thì mức thưởng càng lớn.

- Đối với các tập thể, cá nhân trong một năm tham gia hoặc đạt giải tại các cuộc thi cấp tỉnh và cấp quốc gia về cùng một nội dung thì việ tặng Bằng khen chỉ thực hiện một lần trong năm.

- Trường hợp một tập thể hay cá nhân đạt giải trong nhiều lĩnh vực trong một năm thì được khen thưởng theo từng lĩnh vực cụ thể.

- Tiền thưởng cho cá nhân (hoặc tổ, nhóm) được phân công đào tạo, bồi dưỡng, giảng dạy bằng tiền thưởng của cá nhân đạt giải. Trường hợp môn thi có nhiều người được phân công đào tạo, bồi dưỡng, giảng dạy thì lựa chọn 01 người có thành tích xuất sắc nhất để tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh; tiền thưởng cho tổ, nhóm người được phân công đào tạo, bồi dưỡng, giảng dạy do cơ quan, đơn vị quản lý phân chia cho phù hợp với đóng góp của mỗi cá nhân.

- Căn cứ kết quả các kỳ thi, Bằng khen, Giấy chứng nhận hoặc Quyết định công nhận đạt giải của Ban Tổ chức giải để xét khen thưởng.

Về các mức thưởng thì được quy định tại Điều 5, Điều 6, Điều 7, Điều 8, Điều 9 của Nghị quyết số 11/2018/NQ-HĐND ngày 12/12/2018 về chính sách khen thưởng đối với tập thể, cá nhân đạt thành tcish cao trong các kỳ thi (cuộc thi) quốc tế, khu vực quốc tế, quốc gia và cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Nghệ An được thông qua.

Về Hiệu lực thi hành của Nghị quyết: Nghị quyết đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An khóa XVII, kỳ họp thư 8 thông qua ngày 12 tháng 12 năm 2018 và có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2019. Các trường hợp tập thể, cá nhân đã có quyết định giải thưởng tại các kỳ thi (cuộc thi) được quy định trong Quyết định 91/2011/QĐ-UBND ngày 30/12/2011 của UBND tỉnh; Quyết định số 47/2014/QĐ-UBND ngày 06/8/2014 của UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung khoản 3, khoản 6, Điều 5 Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 91/2011/QĐ-UBND nhưng chưa được khen thưởng thì áp dụng mức khen thưởng tại Nghị quyết này.

 

 

Diệu Linh - Ban TĐKT

 |  Đầu trang
 
<<   <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >  >>
 
 
 
 
 
 
 
 
Thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu