Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
Tin tức - Sự kiện
Skip portletPortlet Menu
 
 
Liên kết website
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
Hội thảo 70 năm tác phẩm “Dân vận” của Chủ tịch Hồ Chí Minh với công tác dân vận hiện nay ở Nghệ An (04/10/2019 02:00 PM)

Chiều nay (4/10), Tỉnh ủy Nghệ An tổ chức Hội thảo 70 năm tác phẩm “Dân vận” của Chủ tịch Hồ Chí Minh với công tác dân vận hiện nay ở Nghệ An. Các đồng chí: Nguyễn Văn Thông – Phó Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Mạnh Khôi – Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì hội thảo.

Quang cảnh hội thảo

Đảng cầm quyền với vấn đề dân vận

Tác phẩm “Dân vận” của Chủ tịch Hồ Chí Minh đăng trên Báo Sự thật số 120 ngày 15/10/1949. Đây là thời điểm mà Đảng ta đã có chính quyền, nhưng đang phải tiến hành cuộc chiến tranh chống thực dân Pháp để bảo vệ quyền độc lập, tự do của dân tộc; cùng là để bảo vệ chính quyền dân chủ công hòa mà Đảng ta, dân tộc ta giành được sau thắng lợi của Cách mạng tháng Tám 1945.

Nguyên Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Trương Công Anh đề nghị cần xây dựng bộ máy nhà nước mang bản chất nhà nước của dân, do dân, vì dân với thể chế dân chủ và hệ thống pháp luật dân chủ

Phát biểu tham luận tại Hội thảo, theo nguyên Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Trương Công Anh: Tỉnh tổ chức Hội thảo về tác phẩm “Dân vận” trong bối cảnh thực tế lịch sử “Đảng ta là một Đảng cầm quyền” với trọn vẹn nội hàm của hai chữ “Cầm quyền”. Bởi vậy, khi thảo luận về vấn đề này, chúng ta cần và phải gắn chặt với những điều Bác Hồ dặn lại trong Di chúc thiêng liêng của Người. Trải qua thời gian từ sau 30/4/1975 đến nay, chúng ta đã có đủ độ dài thời gian để đánh giá Đảng ta, Nhà nước ta, cán bộ, đảng viên đã thực hiện Dân vận như thế nào, đối chiếu với nội dung tác phẩm Dân vận để xem xét thấu đáo với tinh thần nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá đúng sự thật, nói rõ sự thật, từ đó phát huy tốt hơn những gì làm được, làm tốt và khắc phục những gì chưa làm được, chưa làm đúng, chưa làm tốt.

Nguyên Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Trương Công Anh đề nghị trong thời gian tới, toàn bộ hệ thống chính trị, mọi cán bộ, đảng viên từ cơ sở đến tỉnh phải tự kiểm tra lại nhận thức về các mặt gồm quan hệ giữa chế độ - Nhà nước với nhân dân khi “Nước ta là nước dân chủ” của quan điểm “Chính quyền từ xã đến Chính phủ Trung ương do dân cử ra”; quan hệ giữa cán bộ, đảng viên, nhân dân với quan điểm “Làm cán bộ tức là suốt đời làm đầy tớ trung thành của nhân dân”… qua đó để tự đánh giá tổ chức và cá nhân mình đã “thấu hiểu” Dân vận chưa? Cần đưa việc nêu gương thành một nội dung để kiểm tra, đánh giá, xếp loại cán bộ đảng viên chứ không dừng lại ở các tiêu chí mang tính định hướng như chấp hành chủ trương chính sách, hoàn thành nhiệm vụ được giao rất chung chung hiện nay.

Cần xây dựng đội ngũ công chức viên chức thực sự là đầy tớ thật trung thành của nhân dân. Ủy ban MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội cần tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động theo hướng thực sự là tổ chức đại diện cho quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên, hội viên, là cầu nối giữa dân với nhà nước, dân với Đảng, nhất là ở cấp cơ sở.

Cần có giải pháp để chăm lo đời sống tinh thần và tín ngưỡng của quần chúng nhân dân. Cần quan tâm đến công tác cán bộ đảng, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể ở địa phương theo phương châm dân tộc nào có cán bộ dân tộc đó; đào tạo đúng và đủ, sử dụng đúng và thường xuyên bồi dưỡng để họ ngày càng tâm huyết, có năng lực tốt; đào tạo đủ hai người thầy là thầy giáo và thấy thuốc cho từng dân tộc.

Xây dựng Khối Đại đoàn kết toàn dân tộc tỉnh Nghệ An

Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Võ Thị Minh Sinh đề nghị tiếp tục tăng cường và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân

Sau hơn 50 năm kể từ khi có tác phẩm “Dân vận” của Bác, năm 1999 lần đầu tiên Luật MTTQ Việt Nam được ban hành, đã cụ thể hóa đường lối, chủ trương của Đảng về xây dựng khối Đại đoàn kết toàn dân tộc về vai trò trách nhiệm của MTTQ. Trong những năm qua, MTTQ các cấp tỉnh Nghệ An luôn vận dụng một cách sáng tạo quan điểm Dân vận của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong xây dựng, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc và là nhân tố cực kỳ quan trọng, xứng đáng là “cầu nối” giữa Đảng, Nhà nước với Nhân dân.

Đề xuất một số giải pháp cụ thể về tập hợp sức mạnh khối Đại đoàn kết toàn dân tộc, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Võ Thị Minh Sinh đề nghị: Phải làm cho cán bộ đảng viên nhận thức tầm quan trọng chiến lược của công tác dân vận theo những luận điểm tư tưởng Hồ Chí Minh; phải tạo ra cơ chế buộc mọi cán bộ, đảng viên làm công tác dân vận, xử lý nghiêm khắc mọi hành vi, việc làm phản dân vận.

Cần nghiên cứu xây dựng “Quy trình về dân vận và công tác dân vận” trên cơ sở 5 điểm chính theo lời Bác đã đề ra: Giải thích cho dân hiểu; bàn bạc với dân, hỏi ý kiến, kinh nghiệm của dân; cùng dân đặt kế hoạch cho thiết thực; tổ chức để toàn dân ra thi hành; cùng dân kiểm thảo lại công việc theo phương châm của Đảng “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”. Phải phân công trách nhiệm cụ thể chủ trì, phối hợp của các cấp, các ngành… theo đó, phải đảm bảo sự phối hợp đồng bộ nhất quán giữa quản lý Nhà nước của chính quyền với công tác tuyên truyền vận động phong trào quần chúng của các đoàn thể chính trị nhằm thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, đáp ứng lợi ích, quyền lợi của nhân dân. Phải xây dựng những cơ chế vận hành cụ thể trong mối quan hệ về quyền lực, giữa các chủ thể của hệ thống chính trị Đảng, Nhà nước, đoàn thể chính trị - xã hội trên cơ sở các luận điểm tư tưởng Hồ Chí Minh…

Vận dụng công tác dân vận theo tư tưởng Hồ Chí Minh sát với thực tế tại địa phương

Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy Tương Dương Lương Bá Vin tham luận nội dung “Vận dụng tư tưởng về công tác dân vận của Bác về vận động đồng bào dân tộc bảo tồn phát huy bản sắc văn hóa”

Tại Hội thảo, đại diện lãnh đạo các địa phương cũng đã tập trung thảo luận về: Vận dụng tư tưởng về công tác dân vận của Chủ tịch Hồ Chí Minh qua tác phẩm “Dân vận” trong vận động đồng bào của các dân tộc tham gia phát triển du lịch, xây dựng thương hiệu sản phẩm trên địa bàn huyện Con Cuông; vận dụng tư tưởng về công tác dân vận đến phong trào thi đua Dân vận khéo trên địa bàn huyện Tân Kỳ; vận dụng tư tưởng về công tác dân vận để làm tốt công tác vận động đồng bào có đạo trên địa bàn huyện Nghi Lộc… Theo các đại biểu, tư tưởng lớn bao trùm và xuyên suốt của Chủ tịch Hồ Chí Minh về dân vận là “Bao nhiêu lợi ích đều vì dân... quyền hành và lực lượng đều ở nơi dân”. 

Bí thư Huyện ủy Con Cuông Nguyễn Đình Hùng khẳng định: Nhờ vào việc tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân mà đến nay Con Cuông đã và đang đi đúng hướng trong việc phát triển kinh tế chuyển hướng sang “Công nghiệp không khói”, làm kinh tế từ du lịch và bằng du lịch. Có được thành quả bước đầu là nhờ cấp ủy, chính quyền và cả hệ thống chính trị huyện nhà đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện công tác dân vận theo tư tưởng của Bác trong bài báo “Dân vận” với nhiều giải pháp trọng tâm. Đặc biệt, Con Cuông xác định “Dân là chủ và Dân làm chủ”, luôn đảm bảo việc lấy người dân làm gốc, làm trung tâm cho việc phát triển kinh tế, phát triển du lịch và làm giàu từ các sản phẩm hàng hóa; cấp ủy thường xuyên chỉ đạo Ban Dân vận huyện ủy làm tốt công tác tham mưu, phát huy vai trò phối hợp với các cơ quan, đoàn thể về cơ sở, bám cơ sở, đến từng thôn bản, từng hộ gia đình để “cầm tay chỉ việc” hướng dẫn, vận động, khích lệ bà con trên mọi lĩnh vực…

Bí thư Đảng ủy xã Quỳnh Đôi, huyện Quỳnh Lưu Phan Đình Hiền tham luận Vận dụng tư tưởng về công tác dân vận của Bác trong xây dựng NTM kiểu mẫu tại xã Quỳnh Đôi

Theo Bí thư Đảng ủy xã Quỳnh Đôi, huyện Quỳnh Lưu Phan Đình Hiền: Thấm nhuần tư tưởng về công tác dân vận của Bác trong tác phẩm Dân vận, muốn để người dân tin tưởng, tự nguyện ủng hộ xây dựng Nông thôn mới và Nông thôn mới kiểu mẫu, trước hết những người làm công tác dân vận phải luôn thể hiện được ý nghĩa lời dạy của Bác Hồ là nói đúng, làm hay, lòng ngay, tâm sáng. Về phương pháp vận động trước hết cấp ủy, chính quyền công khai các dự án đầu tư xây dựng, mục đích, lợi ích của dự án đem lại cho cộng đồng, giá trị dự án, phương án huy động. Công khai minh bạch các khoản ủng hộ, người ủng hộ, sử dụng nguồn đó như thế nào để người dân giám sát, tạo niềm tin với nhân dân, từ đó lan tỏa thu hút.

Khắc phục triệt để tâm lý hành chính hóa đến mức vô cảm với người dân trong việc giải quyết các quyền lợi, khiếu kiện của nhân dân

Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông phát biểu

Đánh giá cao 9 ý kiến tham luận tại hội thảo của các đại biểu, Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông khẳng định: Tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công tác Dân vận luôn là cẩm nang quý giá trong thực hiện công tác vận động quần chúng của Đảng, Nhà nước ta trong mọi thời kỳ cách mạng.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông đề nghị trong thời gian tới, các cấp ủy, chính quyền thường xuyên đẩy mạnh học tập bài báo Dân vận; gắn việc thực hiện các nội dung, mong muốn của Bác qua bài báo “Dân vận” với việc thực hiện “Người tốt việc tốt”, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Các cơ quan, địa phương giao chỉ tiêu phấn đấu cho từng cán bộ, đảng viên những việc làm cụ thể, việc làm vì dân; thường xuyên quan tâm đến công tác tôn giáo và dân tộc trên địa bàn để tạo sự đồng thuận toàn xã hội; đẩy mạnh công tác dân vận chính quyền, nâng cao hơn nữa trách nhiệm, khả năng, kỹ năng vận động nhân dân của các cán bộ, đảng viên tại các cơ quan, đơn vị; khắc phục triệt để tâm lý hành chính hóa đến mức vô cảm với người dân trong việc giải quyết các quyền lợi, khiếu kiện của nhân dântuyệt đối không để người dân oan sai, thiệt thòi theo quy định của pháp luật; tiếp tục thực hiện tốt quy chế dân chủ, đưa việc thực hiện này đi vào chiều sâu, cụ thể từng vấn đề ngay từ cơ sở, từng thôn, xóm.

Cùng với đó, công tác dân vận trong mối quan hệ lôgíc, biện chứng với các phương thức lãnh đạo khác của Đảng phải “Đi trước, đi cùng, thường xuyên, xuyên suốt từ đầu đến cuối trong tất cả các lĩnh vực, ngay cả trong lĩnh vực đấu tranh với các vi phạm an ninh trật tự, xã hội trên địa bàn”; công tác vận động quần chúng là một phương thức lãnh đạo cực kỳ quan trọng, nổi trội nhất hiện nay của Đảng, vì vậy, cần quyết tâm, thấm nhuần, kiên trì thực hiện mục đích, yêu cầu của Đảng, đặc biệt là tư tưởng của Bác trong bài báo Dân vận trong giai đoạn cách mạng hiện nay.  

Kim Oanh

 |  Đầu trang
 
<<   <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >  >>
 
 
 
Thông báo
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
Thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu