Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
Tin tức - Sự kiện
Skip portletPortlet Menu
 
 
Liên kết website
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
Đảng ủy Sở Nội vụ tổ chức học tập chuyên đề năm 2020. (29/02/2020 10:39 PM)

Ngày 28/02, Đảng bộ Sở Nội vụ tổ chức Hội nghị học tập chuyên đề “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với chuyên đề "tự soi, tự sửa”. Tham dự hội nghị có các đồng chí lãnh đạo Sở và toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Sở Nội vụ. Đồng chí Hoàng Văn Nhiên – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối CCQ tỉnh dự và trực tiếp quán triệt chuyên đề.

   Đồng chí Lê Đình Lý – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở phát biểu khai mạc Hội nghị

 

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Lê Đình Lý khẳng định, Hội nghị học tập chuyên đề “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với chuyên đề "tự soi, tự sửa” nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức của cán bộ, Đảng viên về những nội dung cơ bản, giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tiếp tục đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người trở thành nền nếp, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng.Năm 2020 cũng là năm cuối thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII và tiến hành đại hội Đảng bộ các cấp, chuẩn bị tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Do vậy, việc nghiên cứu, học tập nội dung chuyên đề năm 2020 thực sự cần thiết, góp phần tiếp tục xây dựng Đảng và hệ thống chính trị thực sự trong sạch, vững mạnh, đẩy mạnh đồng bộ và toàn diện công cuộc đổi mới, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, đáp ứng yêu cầu cách mạng trong giai đoạn mới”.

 

 


Đồng chí Hoàng Văn Nhiên – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối CCQ tỉnh dự và trực tiếp quán triệt chuyên đề.

 

Theo đó, mỗi cán bộ, đảng viên, tổ chức đảng cần quán triệt các nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Chú ý liên hệ với các biểu hiện cụ thể trong công tác và sinh hoạt, như: sự tận tụy, tâm huyết, trách nhiệm, chống quan liêu, mệnh lệnh, chủ quan; chống các biểu hiện cục bộ, lợi ích nhóm, lợi dụng chức vụ, quyền hạn, các "bệnh": tham lam, lười biếng, kiêu ngạo, háo danh, tỵ nạnh, xu nịnh, a dua, kéo bè, kéo cánh, nói một đằng, làm một nẻo, nói, hứa mà không làm; xây dựng lối sống thẳng thắn, trung thực, bảo vệ đường lối, quan điểm của Đảng, tôn trọng, thực hiện nghiêm chính sách, luật pháp của Nhà nước.

 

Sau học tập, nghiên cứu chuyên đề, Đảng ủy yêu cầu mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động liên hệ bản thân và đề ra phương hướng phấn đấu, làm theo./.

 

Lê Hải – Văn phòng Sở Nội vụ

 |  Đầu trang
 
<<   <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >  >>
 
 
 
Thông báo
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
Thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu