Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
Tin tức - Sự kiện
Skip portletPortlet Menu
 
 
Liên kết website
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
Tổ chức thực hiện có hiệu quả Phong trào thi đua “Nghệ An làm theo lời Bác dặn” – một phong trào điển hình của tỉnh Nghệ An (20/08/2019 04:01 PM)

Để thiết thực chào mừng Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Nghệ An giai đoạn 2015 – 2020, tiến tới Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X; kỷ niệm 50 năm ngày Bác Hồ gửi bức thư cuối cùng cho Đảng bộ và nhân dân Nghệ An trước lúc Người đi xa; kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Người (1969 – 2019); 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2020); 990 năm danh xưng Nghệ An (1030 – 2020); chào mừng đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025, tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XIX và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Ngày 01/8/2019 Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 464/KH-UBND về tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Nghệ An làm theo lời Bác dặn”.

Mục đích của Phong trào thi đua nhằm tạo khí thế thi đua sôi nổi trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh trên địa bàn tỉnh. Tuyên truyền sâu rộng về những cống hiến vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với đất nước, cách mạng Việt Nam, cách mạng vô sản thế giới nói chung và đối với tỉnh Nghệ An nói riêng.

Đối tượng tham gia bao gồm tất cả các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh Nghệ An và toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân tỉnh nhà. Thời gian thi đua từ năm 2019 đến tháng 5/2020.

Đây là Phong trào thi đua điển hình, đặc trưng của tỉnh Nghệ An trong năm 2019 và 2020. Tổ chức thực hiện có hiệu quả phong trào này là một cách thiết thực nhất để thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Vì vậy, các cơ quan, đơn vị, địa phương cần phải nỗ lực thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ chính trị được giao. Tích cực tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh xây dựng các Chỉ thị, Nghị quyết, chương trình, đề án, quyết định,…và triển khai thực hiện nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho người dân và doanh nghiệp; tăng cường vai trò quản lý nhà nước trên các lĩnh vực, thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, giữ vững ổn định quốc phòng – an ninh. Xây dựng và thực hiện các cơ chế, chính sách đảm bảo chất lượng, hiệu quả; đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, công khai, minh bạch, đơn giản hóa các thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian giải quyết công việc tại cơ quan, đơn vị. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, văn hóa, văn nghệ, lễ hội, cuộc thi, tọa đàm… về cuộc đời, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh và những cống hiến của Người đối với đất nước, cách mạng Việt Nam và đối với tỉnh Nghệ An nói riêng một cách thiết thực, phong phú, đa dạng và đạt hiệu quả cao.

Cán bộ, đảng viên phải gương mẫu thực hiện kỷ cương, kỷ luật hành chính, giữ gìn đoàn kết nội bộ, xây dựng môi trường làm việc dân chủ - văn minh; tăng cường cộng tác, giúp đỡ đồng nghiệp; thực hiện chuẩn mực trong giao tiếp, ứng xử. Thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện chuẩn mực về đạo đức, lối sống.

Các cơ quan, đơn vị, địa phương căn cứ vào đặc điểm tình hình, yêu cầu, nhiệm vụ và các nội dung được phân công tại Kế hoạch số 196/KH-TU ngày 13/6/2019 của Tỉnh ủy về tổ chức đợt hoạt động với chủ đề “Nghệ An làm theo lời Bác dặn” năm 2019 – 2020 để xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện đạt hiệu quả cao; có các hình thức tuyên truyền phù hợp, tạo ra sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức; tạo sự vào cuộc của toàn xã hội và phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong việc triển khai thực hiện có hiệu quả Phong trào thi đua. Lựa chọn các tập thể và cá nhân tiêu biểu, xuất sắc để trình Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen theo phân bổ chỉ tiêu tại Kế hoạch số 464/KH-UBND ngày 01/8/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh./.

 

Thái Hồng Thanh - Phó Trưởng ban Ban Thi đua – Khen thưởng tỉnh Nghệ An

 |  Đầu trang
 
<<   <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >  >>
 
 
 
 
 
 
 
 
Thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu