Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
Tin tức - Sự kiện
Skip portletPortlet Menu
 
 
Liên kết website
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
Sở Nội vụ triển khai Chỉ thị 16 của TTCP về phòng chống Covid-19 (03/04/2020 02:24 PM)
Thực hiện Công văn số 1956/UBND-TH ngày 31/3/2020 của UBND tỉnh Nghệ An về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ; nhằm đảm bảo an toàn cho công chức, viên chức, người lao động Sở Nội vụ và cộng đồng, Giám đốc Sở Nội vụ vừa ban hành công văn số 660/SNV-VP ngày 01/4/2020, trong đó nhấn mạnh:

1. Toàn thể công chức, viên chức, người lao động Sở Nội vụ sử dụng công nghệ thông tin làm việc tại nhà trong 15 ngày kể từ 01/4/2020; nghiêm túc thực hiện các nội dung theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ và Công văn 1956/UBND-TH ngày 31/3/2020 của UBND tỉnh.

2. Lãnh đạo Sở, các phòng, ban, chi cục thực hiện chế độ trực luân phiên hằng ngày.

3. Trong thời gian làm việc tại nhà, yêu cầu công chức, viên chức, người lao động Sở Nội vụ: 
- Chủ động bố trí phương tiện để làm việc, tăng cường ứng dụng CNTT để trao đổi, xử lý công việc kịp thời, đảm bảo tiến độ theo yêu cầu; thực hiện việc ban hành văn bản áp dụng chữ ký số. Bản thân và hướng dẫn gia đình chấp hành nghiêm các yêu cầu về phòng, chống dịch Covid-19 tại nơi cư trú. Trường hợp công chức, viên chức, người lao động để xảy ra các vấn đề liên quan đến công tác phòng, chống Covid-19 tại địa phương, tại khu dân cư nơi cư trú phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước Giám đốc Sở và chính quyền sở tại.

4. Công chức, viên chức, người lao động toàn Sở thường xuyên nắm bắt tình hình sức khoẻ của bản thân và gia đình, nếu có biểu hiện của dịch   thì báo ngay cho cơ quan Y tế gần nhất và báo cáo Văn phòng, Giám đốc để theo dõi, có biện pháp giải quyết kịp thời.


Lê Hải - Văn phòng Sở
 |  Đầu trang
 
<<   <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  >  >>
 
 
 
 
 
 
 
 
Thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu