Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
Tin tức - Sự kiện
Skip portletPortlet Menu
 
 
Liên kết website
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
Ban hành Kế hoạch về Tuyên truyền Cải cách hành chính tỉnh Nghệ An năm 2020 (25/02/2020 11:00 PM)

Ngày 06/02/20120, UBND tỉnh Nghệ An đã ban hành Kế hoạch số 62/KH-UBND về Tuyên truyền Cải cách hành chính tỉnh Nghệ An năm 2020.

Mục đích của kế hoạch nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân, doanh nghiệp về cải cách hành chính; tạo chuyển biến tích cực, mạnh mẽ về tinh thần, thái độ làm việc, ý thức trách nhiệm phục vụ nhân dân dân, tổ chức, doanh nghiệp, đặc biệt không gây phiền hà, sách nhiễu, tiêu cực trong giải quyết thủ tục hành chính. Việc tuyên truyền Cải cách hành chính tập trung vào các nhóm đối tượng: các cơ quan hành chính nhà nước, các đơn vị sự nghiệp công lập các cấp; cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm việc trong các cơ quan hành chính nhà nước, các đơn vị sự nghiệp công lập ở các cấp; các tổ chức, doanh nghiệp, người dân trên địa bàn tỉnh.

Trên cơ sở Kế hoạch của tỉnh các sở, ngành, địa phương tổ chức thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ tuyên truyền tại các đơn vị trực thuộc, các đơn vị cấp xã trên địa bàn.

Toàn văn Kế hoạch Tuyên truyền Cải cách hành chính tỉnh Nghệ An năm 2020: Tại đây

 

Phòng Cải cách hành chính

 |  Đầu trang
 
<<   <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  >  >>
 
 
 
Thông báo
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
Thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu