Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
Tin tức - Sự kiện
Skip portletPortlet Menu
 
 
Liên kết website
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
Nghệ An tổ chức cuộc thi “Tìm kiếm sáng kiến, giải pháp cải cách hành chính năm 2020” (29/07/2020 11:10 AM)

Ngày 14/7/2020, UBND tỉnh Nghệ An ban hành Kế hoạch số 391/KH-UBND về việc tổ chức Cuộc thi "Tìm kiếm sáng kiến, giải pháp cải cách hành chính tỉnh Nghệ An năm 2020”.

Cuộc thi được tổ chức nhằm phát huy tính sáng tạo của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người dân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh qua đó tìm ra các sáng kiến, giải pháp thiết thực đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả cải cách hành chính, góp phần cải thiện các Chỉ số Cải cách hành chính của tỉnh trong năm 2020 và những năm tiếp theo. Cuộc thi cũng nhằm tăng cường công tác tuyên truyền về cải cách hành chính của tỉnh.

Thông qua cuộc thi, Ban Tổ chức sẽ lựa chọn những sáng kiến, giải pháp, mô hình ở các nội dung về: Công tác chỉ đạo, điều hành, tham mưu tổ chức thực hiện; công tác tuyên truyền, giám sát, kiểm tra CCHC; về giảm họp và nâng cao chất lượng các cuộc họp; Cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI); Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI); Chỉ số Cải cách hành chính cấp tỉnh (PAR INDEX) và Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS). Đơn giản hóa quy trình, rút ngắn thời gian, cắt giảm các chi phí thực hiện thủ tục hành chính. Nâng cao hiệu quả hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả các cấp, nâng cao chất lượng phục vụ. Ứng dụng công nghệ, thông tin; hoàn thiện tổ chức bộ máy, biên chế, vị trí việc làm. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; cải cách tài chính công.

Đối tượng dự thi là cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan hành chính; đơn vị sự nghiệp thuộc UBND tỉnh, thuộc các Sở, ban, ngành, thuộc UBND cấp huyện; các cơ quan ngành dọc của Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh (trừ thành viên Ban Tổ chức, Ban Giám khảo, Tổ Giúp việc cuộc thi); khuyến khích tham gia dự thi của cán bộ, công chức trong khối các cơ quan Đảng, đoàn thể ở các cấp, người dân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Cuộc thi được thực hiện dưới hình thức bài viết của cá nhân hay nhóm tác giả về các sáng kiến, giải pháp trong thực hiện cải cách hành chính của cơ quan, đơn vị, địa phương. Đối với các bài dự thi về lĩnh vực công nghệ thông tin, dựng hình ảnh hoặc video, ngoài hình thức viết có gửi kèm đĩa CD lưu trữ phần mềm, hình ảnh hoặc video.

Cuộc thi diễn ra từ tháng 7/2020 đến tháng 9/2020 và được công bố kết quả, trao giải trong tháng 11/2020. Ban Tổ chức sẽ trao 06 giải tập thể (01 giải nhất, 02 giải nhì, 03 giải ba) và 10 giải cá nhân (01 giải nhất, 02 giải nhì, 03 giải ba, 04 giải khuyến khích) cho những bài dự thi đạt giải và có khả năng áp dụng vào thực tế, mang lại hiệu quả cao trong công tác cải cách hành chính của tỉnh nói chung, của cơ quan, đơn vị nói riêng./.

 Phòng cải cách hành chính

 |  Đầu trang
 
<<   <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  >  >>
 
 
 
Thông báo
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
Thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu