Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
Tin tức - Sự kiện
Skip portletPortlet Menu
 
 
Liên kết website
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
Nghệ An: Điều tra xác định Chỉ số cải cách hành chính các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành, thị năm 2019 (22/08/2019 09:40 AM)

Thực hiện Quyết định số 30/2019/QĐ-UBND ngày 31/7/2019 của UBND tỉnh Nghệ An về việc ban hành Quy định đánh giá, xếp hạng công tác Cải cách hành chính của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Nghệ An, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch Điều tra xã hội học nhằm xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2019 của 26 sở, ban, ngành (gọi tắt là cấp sở) và 21 UBND các huyện, thị xã, thành phố (gọi tắt là cấp huyện).

Việc điều tra xã hội học nhằm thu thập những thông tin, đánh giá khách quan, toàn diện, xác định điểm số Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) cấp sở, cấp huyện, từ đó phát huy những kết quả đạt được, khắc phục tồn tại yếu kém và đề ra giải pháp CCHC trong thời gian tới của từng cơ quan đơn vị, đồng thời là cơ sở để đánh giá, xếp loại, xếp hạng công tác cải cách hành các đơn vị hành chính nhà nước cấp sở, cấp huyện năm 2019.

Theo Kế hoạch, đối tượng điều tra XHH xác định chỉ số CCHC đánh giá cấp sở gồm 04 đối tượng là: công chức sở, ban, ngành; lãnh đạo phòng/chi cục thuộc sở; lãnh đạo cấp huyện, phòng chuyên môn thuộc UBND huyện; đại diện doanh nghiệp (hoặc các tổ chức có liên quan). Đối với cấp huyện, gồm 04 đối tượng là: thường trực HĐND huyện; lãnh đạo phòng chuyên môn cấp huyện; đại diện doanh nghiệp; người dân trên địa bàn. Tổ điều tra sẽ phát 5.625 phiếu điều tra, bao gồm 04 mẫu phiếu đối với cấp sở và 04 mẫu phiếu đối với cấp huyện.

Việc điều tra xã hội học được giao cho Sở Nội vụ chủ trì, bắt đầu từ tháng 8 và kết thúc trước ngày 25/10/2019. Sau khi hoàn thành việc điều tra XHH, tổ chuyên trách điều tra tiến hành kiểm tra, xử lý và tổng hợp kết quả phục vụ cho công tác xác định chỉ số CCHC của các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành, thị năm 2019.

 

Phòng Cải cách hành chính

 |  Đầu trang
 
<<   <  1  2  3  4  5  6  7  8  >  >>
 
 
 
 
 
 
 
 
Thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu