Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
Tin tức - Sự kiện
Skip portletPortlet Menu
 
 
Liên kết website
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
Thực hiện chế độ báo cáo công tác cải cách hành chính định kỳ (13/03/2020 11:16 AM)

Để bảo đảm việc báo cáo đúng thời gian và thống nhất nội dung báo cáo theo quy định của Bộ Nội vụ, Chương trình, Kế hoạch cải cách hành chính của tỉnh, ngày 26/02/2020 Sở Nội vụ ban hành Công văn số 370/SNV-CCHC hướng dẫn xây dựng báo cáo công tác cải cách hành chính định kỳ, cụ thể:

1. Về nội dung báo cáo.

Báo cáo cải cách hành chính là cơ sở để Sở Nội vụ giúp UBND tỉnh tổng hợp, báo cáo các cơ quan có thẩm quyền đồng thời thực hiện việc theo dõi, đánh giá công tác cải cách hành chính đối với các cơ quan, đơn vị. Vì vậy, cần phải rõ ràng, cụ thể, phản ánh chính xác, đảm bảo yêu cầu về kết quả mà cơ quan, đơn vị đã thực hiện trong quý, 6 tháng, năm.

2. Về thời gian và phương thức gửi báo cáo.

Báo cáo quý, 6 tháng, 9 tháng gửi trước ngày 05 tháng cuối kỳ báo cáo; báo cáo năm gửi trước ngày 01 tháng 11 hàng năm. 

Đối với các báo cáo định kỳ nếu có yêu cầu khác của Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh, Sở Nội vụ sẽ có văn bản riêng về thời gian gửi báo cáo để các cơ quan, đơn vị chủ động thực hiện; Đối với báo cáo đột xuất về công tác cải cách hành chính Sở Nội vụ sẽ có văn bản hướng dẫn cụ thể.

Báo cáo gửi về Sở Nội vụ qua hệ thống I-Office đồng thời gửi bản mềm qua địa chỉ thư điện tử: phongcchc@noivu.nghean.gov.vn theo thời hạn quy định.

Đính kèm file văn bản Hướng dẫn tại đây./. (File công văn) (file Excel)

 

Phòng Cải cách hành chính

 

 |  Đầu trang
 
<<   <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  >  >>
 
 
 
Thông báo
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
Thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu