Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
Tin tức - Sự kiện
Skip portletPortlet Menu
 
 
Liên kết website
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
Sở nội vụ Nghệ An công bố thực hiện 100% TTHC tại bộ phận một cửa (22/04/2019 03:47 PM)

Ngày 16/4/2019, Giám đốc Sở Nội vụ đã ban hành quyết định số 510/QĐ-SNV về việc công bố các TTHC được tiếp nhận và giải quyết tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông của Sở Nội vụ. Theo đó có 70 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở nội vụ đều được thực hiện tại bộ phận một cửa của Sở Nội vụ.

Sau khi ban hành quyết định công bố, Sở Nội vụ cũng đã ban hành Thông báo số 843/TB-SNV ngày 22/4/2019 gửi các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành, thị, các tổ chức, cá nhân thông báo về việc kể từ ngày 22/4/2019, các tổ chức cá nhân khi đến giải quyết các TTHC tại Sở Nội vụ đều phải qua bộ phận một cửa, không trực tiếp với các công chức giải quyết TTHC. Thông báo cũng nêu rõ trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc hoặc có hiện tượng gây khó khăn trong việc giải quyết TTHC đề nghị tổ chức, cá nhân trực tiếp phản ánh qua đồng chí Đậu Văn Thanh, Giám đốc Sở (SĐT 0913.327.208) hoặc đồng chí Dương Danh Vỹ, Phó Chánh Văn phòng (SĐT 0912.480.190). Mọi thông tin phản ánh sẽ được đảm bảo tính bảo mật thông tin cho tổ chức cá nhân.

Hiện nay, toàn bộ danh mục TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ được đăng tải công khai trên trang thông tin điện tử của Sở Nội vụ và niêm iết công khai tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở. Đề nghị các tổ chức, cá nhân tra cứu danh mục TTHC và thực hiện đầy đủ các yêu cầu về hồ sơ trước khi nạp tại bộ phận một cửa và mong nhận được sự phối hợp của các ngành, các huyện, thành, thị, các tổ chức, cá nhân trong việc giải quyết các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ tại bộ phận một cửa.

Dương Danh Vỹ - Phó Chánh Văn phòng Sở Nội vụ

 

 |  Đầu trang
 
<<   <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  >  >>
 
 
 
Thông báo
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
Thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu