Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
Tin tức - Sự kiện
Skip portletPortlet Menu
 
 
Liên kết website
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
Kiểm tra công tác cải cách hành chính tại huyện Thanh Chương (13/09/2019 07:53 AM)

Ngày 12/9/2019, Đoàn kiểm tra cải cách hành chính do đồng chí Lê Đình Lý - Giám đốc Sở Nội vụ làm Trưởng đoàn có cuộc làm việc với UBND huyện Thanh Chương.

Qua kiểm tra, Đoàn ghi nhận kết quả đạt được trong công tác Cải cách hành chính như: Tham mưu ban hành kịp thời Kế hoạch Cải cách hành chính, các Kế hoạch chuyên đề về Cải cách hành chính; quan tâm thực hiện cơ chế một cửa trong giải quyết thủ tục hành chính; chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; triển khai thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính tại các đơn vị sự nghiệp công lập; ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý điều hành.

 

Tuy nhiên, Đoàn kiểm tra cũng nhận thấy công tác Cải cách hành chính của huyện Thanh Chương vẫn còn một số hạn chế như: Một số mục tiêu trong Đề án Cải cách hành chính giai đoạn 2018 - 2020 chưa đạt được. Một số quy chế xây dựng chưa đảm bảo quy định; kết quả rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính chưa cụ thể; hoạt động của bộ phận một cửa còn một số tồn tại, xử lý hồ sơ một số lĩnh vực công việc còn chậm thời gian; chưa thực hiện việc xin lỗi người dân bằng văn bản khi xử lý hồ sơ trễ hẹn vì lý do chủ quan. Chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính của một số cán bộ, công chức, viên chức chưa nghiêm.  

Kết luận cuộc làm việc, đồng chí Lê Đình Lý đề nghị trong thời gian tới huyện Thanh Chương cần tập trung thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm Năm Cải cách hành chính trong đó, rà soát, đơn giản hóa, rút ngắn thời gian giải quyết, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp; quan tâm đào tạo bồi dưỡng kỹ năng cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong các cơ quan, đơn vị; quan tâm công tác lãnh đạo cũng như kiểm tra, giám sát, tạo sự chuyển biến tích cực hơn trong công tác Cải cách hành chính trên địa bàn./.

Phòng Cải cách hành chính, Sở Nội vụ

 |  Đầu trang
 
<<   <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  >  >>
 
 
 
Thông báo
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
Thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu