Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
Tin tức - Sự kiện
Skip portletPortlet Menu
 
 
Liên kết website
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
Đề xuất đơn giản hóa, cắt giảm thời gian giải quyết nhiều thủ tục hành chính trong quý 3 năm 2019 (24/09/2019 09:56 PM)

Triển khai nhiệm vụ  trọng tâm “Năm cải cách hành chính” UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan