Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
Tin tức - Sự kiện
Skip portletPortlet Menu
 
 
Liên kết website
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
Đẩy mạnh tuyên truyền Cải cách hành chính năm 2019 (25/12/2019 10:12 AM)

Xác định công tác  tuyên truyền có vai trò quan trọng trong việc nâng cao nhận thức, huy động sự tham gia ngày càng có hiệu quả của đội ngũ cán bộ công chức, viên chức, người dân, doanh nghiệp với công tác cải cách hành chính của tỉnh những năm gần đây, đặc biệt để thực hiện tốt những nhiệm vụ trọng tâm của năm cải cách hành chính 2019, UBND tỉnh đã chỉ đạo các cấp, các ngành tổ chức thực hiện tốt công tác tuyên truyền Cải cách hành chính.

Ngay từ đầu năm, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 44/KH-UBND ngày 25/01/2019 về tuyên truyền CCHC nhà nước tỉnh Nghệ An năm 2019. Trên cơ sở những nhiệm vụ phải tập trung tuyên truyền trong năm các đơn vị, địa phương đã xây dựng kế hoạch tuyên truyền CCHC riêng hoặc lồng ghép trong kế hoạch CCHC của đơn vị. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Nghệ An, Sở Thông tin Truyền thông tiếp tục duy trì phối hợp thực hiện công tác tuyên truyền theo quy chế đã ban hành. Nhiều cơ quan, đơn vị đã tích cực thực hiện nhiệm vụ và có những hoạt động cụ thể, thiết thực như: Công an tỉnh thực hiện tuyên truyền kết quả CCHC nổi bật của Công an các đơn vị, địa phương qua các bài viết, phóng sự: “Nêu cao tinh thần, trách nhiệm vì nhân dân phục vụ”,“Hướng về cơ sở nỗ lực vì nhân dân phục vụ”, “Vào tận làng bản cấp phát chứng minh thư cho người dân”, “Hiệu quả ngày tình nguyện vì dân”…; chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương tổ chức 131 “diễn đàn Công an lắng nghe ý kiến nhân dân” (02 cấp huyện, 129 cấp xã); tổ chức 68 cuộc đối thoại trực tiếp giữa lãnh đạo, chỉ huy Công an các đơn vị, địa phương với cán bộ chiến sĩ trong đơn vị; hướng dẫn 03 đơn vị Công an cấp huyện tổ chức hội nghị đối thoại với các tổ chức, cá nhân về công tác giải quyết các thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý nhà nước về ANTT. Sở Y tế tổ chức Cuộc thi viết và sân khấu hóa Hội thi với chủ đề “Cán bộ ngành Y tế đổi mới phong cách, thái độ phục vụ hướng tới sự hài lòng của người bệnh” với sự tham gia của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của 31 đơn vị. Hàng tháng, Sở Thông tin Truyền thông thực hiện chương trình IT - Today nhằm tuyên truyền sâu rộng cho người dân, doanh nghiệp về công tác CCHC. Ngày 04/5/2019, UBND tỉnh tổ chức lễ phát động cuộc thi trực tuyến trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh về “Tìm hiểu hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính và cung cấp, sử dụng dịch vụ công”nhằm tuyên truyền, phổ biến những nội dung cơ bản của các văn bản pháp luật về kiểm soát thủ tục hành chính và cung cấp, sử dụng dịch vụ công cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh. Kết thúc cuộc thi, toàn tỉnh có 182/222 đơn vị, địa phương tham gia (chiếm tỷ lệ 81,98%); có 240.659 lượt thi, trong đó có 101.907 lượt thi đạt điểm tối đa (15/15 điểm) (chiếm tỷ lệ 41,34%). UBND huyện Tương Dương tổ chức Hội thi Cán bộ, công chức, viên chức và doanh nghiệp với CCHC.

Trong năm 2019, toàn tỉnh thực hiện được 2.199 lượt tuyên truyền, trong đó, cấp huyện thực hiện 1.201 lượt, ở cấp tỉnh thực hiện 998 lượt.

Có thể thấy, thông qua hoạt động tuyên truyền các nội dung, nhiệm vụ của cải cách hành chính đã đến được với đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người dân, tổ chức; đã tạo nên chuyển biến rõ rệt về nhận thức, hành động và việc làm góp phần cho tiến trình cải cách hành chính của tỉnh tốt hơn, hiệu quả hơn, nâng cao được sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp đối với nhiệm vụ của các cơ quan hành chính nhà nước và các dịch vụ do của các đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh cung cấp./.

Phòng cải cách hành chính

 |  Đầu trang
 
<<   <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  >  >>
 
 
 
Thông báo
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
Thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu