Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
Tin tức - Sự kiện
Skip portletPortlet Menu
 
 
Liên kết website
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
Nghệ An: Lựa chọn năm 2019 là “Năm cải cách hành chính” (25/04/2019 09:33 AM)

Nhằm tạo bước đột phá trong công tác CCHC tạo điều kiện phục vụ nhân dân, doanh nghiệp tốt hơn,  tỉnh Nghệ An đã chọn năm 2019 là “năm Cải cách hành chính”. Để cụ thể hóa, ngày 08/4/2019 UBND tỉnh Nghệ An đã ban hành Chỉ thị số 09/CT-UBND về việc triển khai nhiệm vụ trọng tâm “Năm Cải cách hành chính”.

Theo đó, trong năm trong năm 2019 các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thành phố, thị xã tập trung thực hiện và chỉ đạo các đơn vị trực thuộc, các đơn vị cấp xã trên địa bàn thực hiện toàn diện các nhiệm vụ Cải cách hành chính.

Bên cạnh việc hoàn thành các mục tiêu chủ yếu của cải cách hành chính, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh sẽ tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của năm như: tập trung rà soát, sửa đổi, bổ sung để hoàn thiện cơ chế, chính sách và cải cách thủ tục hành chính của tỉnh, địa phương; thực hiện đúng quy định về tuyển dụng, bố trí, sử dụng, quản lý, công tác đào tạo bồi dưỡng, quy hoạch, bổ nhiệm, luân chuyển đối với cán bộ, công chức, viên chức ở các cấp để xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh; cải tiến các quy trình giải quyết thủ tục hành chính, thực hiện có hiệu quả cơ chế một cửa, một cửa liên thông để nâng cao chất lượng dịch vụ hành chính công và dịch vụ sự nghiệp công.

Để đạt được kết quả cao, trong năm 2019 công tác tuyên truyền về cải cách hành chính tiếp tục được đẩy mạnh trên các phương tiện thông tin, truyền thông để lãnh đạo, công chức, viên chức và người dân nhận thức rõ hơn về vai trò, mục tiêu, ý nghĩa, sự cần thiết của việc cải cách hành chính.

Việc lựa chọn 2019 là “Năm cải cách hành chính” của tỉnh có ý nghĩa hết sức quan trọng trong tiến trình phát triển kinh tế - xã hội, tạo bước thay đổi mạnh mẽ môi trường hành chính công; tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho người dân và doanh nghiệp; siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao đạo đức công vụ, tạo ra sự chuyển biến mạnh mẽ, đồng bộ ở các cấp, ngành trong toàn tỉnh./.

Mai Dung - Phòng CCHC, Sở Nội vụ

 |  Đầu trang
 
<<   <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  >  >>
 
 
 
Thông báo
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
Thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu