Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
Tin tức - Sự kiện
Skip portletPortlet Menu
 
 
Liên kết website
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
Triển khai các giải pháp thực hiện Năm Cải cách hành chính 2019 (04/07/2019 08:05 AM)

2019 được tỉnh xác định là Năm Cải cách hành chính và được lãnh đạo tỉnh đặc biệt quan tâm, chỉ đạo triển khai một cách quyết liệt. Để đạt được mục tiêu đề ra – Cải cách hành chính mang đến sự hài lòng cho người dân và doanh nghiệp cũng như trở thành giải pháp đột phá trong công tác thu hút đầu tư, UBND tỉnh yêu cầu cả hệ thống chính trị cần phải triển khai các giải pháp cải cách hành chính một cách đồng bộ, tích cực.

Năm 2018, Chỉ số Cải cách hành chính (CCHC) tỉnh Nghệ An đạt 76,97 điểm; xếp thứ 29/63 tỉnh, thành trong cả nước, tăng 2 bậc so với năm 2017. Kết quả trên ghi nhận những nỗ lực của các cấp, các ngành trong công tác CCHC thời gian qua. Tuy nhiên, công tác CCHC của tỉnh vẫn còn một số hạn chế, bất cập.

Nhằm tiếp tục phát huy kết quả đã đạt được, khắc phục những hạn chế, tồn tại trong công tác CCHC, thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm Năm CCHC góp phần nâng cao chỉ số trong năm 2019, ngày 01/7, UBND tỉnh đã ban hành Văn bản số 4513/UBND-TH yêu cầu Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ngành cùng Chủ tịch UBND các huyện, thành, thị xã thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm.

Cụ thể, UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành, kiểm tra, giám sát đánh giá kết quả thực hiện; đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền về CCHC. Cùng với đó, nghiên cứu, đưa vào áp dụng các sáng kiến nhằm nâng cao hiệu quả CCHC. Tập trung xử lý các nhiệm vụ được giao đúng tiến độ; triển khai việc xây dựng, ban hành văn bản QPPL đảm bảo quy trình, tiến độ, chất lượng. Xử lý kịp thời các văn bản khi phát hiện có sai sót. Đồng thời, thực hiện đúng quy trình, tiến độ việc công bố, công khai Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành ở các cấp; cập nhật kịp thời đầy đủ thủ tục hành chính theo quy định.

Vận hành hiệu quả cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đảm bảo việc giải quyết hồ sơ cho tổ chức, công dân, doanh nghiệp đúng thời gian. Khi xảy ra chậm trễ trong quá trình xử lý hồ sơ thủ tục hành chính cần thực hiện xin lỗi người dân, tổ chức.

Tiếp tục tiến hành sắp xếp, kiện toàn và thực hiện đúng các quy định về tổ chức bộ máy, đề án vị trí việc làm đã được phê duyệt; các quy định về tuyển dụng, bố trí, sử dụng, đề bạt, bổ nhiệm cán bộ, công chức, viên chức; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh. UBND cấp huyện thực hiện các giải pháp nhằm chuẩn hóa, nâng cao đội ngũ cán bộ cấp xã, đảm bảo 100% cán bộ, công chức cấp xã đạt tiêu chuẩn. Các sở, ngành, địa phương phối hợp với Sở Tài chính để triển khai thực hiện có hiệu quả cơ chế tự chủ tại các đơn vị sự nghiệp trực thuộc.

Duy trì Cổng dịch vụ công đáp ứng đầy đủ các chức năng và yêu cầu kỹ thuật theo quy định.  Đồng thời tăng cường công tác thông tin tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện các dịch vụ công trực tuyến mức độ cao trên Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh...

UBND tỉnh cũng yêu cầu các cơ quan, đơn vị chủ trì một số nhiệm vụ chủ yếu trong Chương trình CCHC của tỉnh giai đoạn 2012-2020 cần ban hành các văn bản hướng dẫn cụ thể để triển khai các nội dung được giao, thường xuyên rà soát, đánh giá kết quả thực hiện, sớm khắc phục những lĩnh vực kết quả và tiêu chí có điểm số thấp.

Phan Quỳnh (Tổng hợp)

 |  Đầu trang
 
<<   <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  >  >>
 
 
 
Thông báo
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
Thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu