Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
Tin tức - Sự kiện
Skip portletPortlet Menu
 
 
Liên kết website
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
Một số kết quả nổi bật công tác cải cách hành của chính tỉnh Nghệ An năm 2019 (30/12/2019 09:35 AM)

Năm 2019, UBND tỉnh chọn là Năm Cải cách hành chính, ngay từ đầu năm UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo quyết liệt công tác cải cách hành chính của tỉnh  đã có nhiều chuyển biến tích cực, một số kết quả nổi bật trong năm:

1. Hội đồng nhân dân tỉnh đã ban hành 64 Nghị quyết, UBND tỉnh chú trọng ban hành 37 văn bản quy phạm phấp luật; sửa đổi, bổ sung cơ chế chính sách phục vụ cho việc phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh; các quy định về quản lý nhà nước.

2. Các sở, ngành, địa phương đã rà soát, công bố, công khai 1.679 thủ tục hành chính trên Cổng thông tin điện tử tỉnh, tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả ở các cấp. Đặc biệt, có 307 thủ tục hành chính được rà soát, đơn giản hóa, giảm thời gian thực hiện với tổng thời gian được cắt giảm là 1.424 ngày.

3. Chất lượng thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông, chất lượng xử lý hồ sơ cho tổ chức, công dân. Tỷ lệ hồ sơ trả đúng hạn và trước hạn ở các cấp năm 2019 chiếm tỷ lệ cao.

4. UBND tỉnh đã thành lập Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Nghệ An dự kiến đưa vào hoạt động trong Quý I năm 2020.

5. Thực hiện Nghị quyết Trung ương 6, khóa XII, toàn tỉnh đã giảm được 92 đầu mối bên trong và 35 đơn vị sự nghiệp công lập (gồm: 22 đơn vị do sáp nhập Đài Truyền thanh Truyền hình và Trung tâm Văn hóa cấp huyện, 13 đơn vị do sáp nhập các trường THCS, tiểu học, mầm non); đã xây dựng Đề án sáp nhập các đơn vị hành chính cấp xã trình Bộ Nội vụ, Ủy Ban Thường vụ Quốc Hội phê duyệt, qua đó, theo đó giảm 20 đơn vị hành chính cấp xã (từ 480 đơn vị xuống 460 đơn vị). Thực hiện chủ trương sắp xếp xóm, thôn, khối, bản sau khi sáp nhập toàn tỉnh sẽ giảm 1.991 đơn vị, còn lại 3.893 xóm, thôn, khối, bản.

6. Kỷ luật, kỷ cương hành chính trong các cơ quan đơn vị ở các cấp được tăng cường. Thông qua các hoạt động kiểm tra và tự kiểm tra việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính trong các cơ quan đơn vị được tốt hơn, hạn chế được tình trạng nhũng nhiều, phiền hà, trong xử lý công việc của người dân, doanh nghiệp.

7. Thực hiện các cơ chế tự chủ trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập năm 2019 đã chuyển sang hình thức tự chủ tự đảm bảo chi thường xuyên 61 đơn vị với 4396 biên chế không còn hưởng từ ngân sách tỉnh.

8. Việc ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền điện tử đạt được những kết quả tốt. Đến nay 100% đơn vị sở, ngành cấp tỉnh,UBND cấp huyện, UBND cấp xã thực hiện việc gửi nhận văn bản qua hệ thống lên thông trong CCHC; đã bãi bỏ được văn bản giấy (trừ các văn bản mật).

9. Việc tiếp nhận, xử lý thông qua các dịch vụ công mức độ cao 3,4 được quan tâm, năm 2019 có 2.513 hồ sơ được tiếp nhận, xử lý trực tuyến trên hệ thống, tăng gấp 5 lần so với năm 2018 (516 hồ sơ).

10. Các hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh công tác thanh tra, kiểm tra trong các lĩnh vực quản lý nhà nước được tăng cường. Nhiều diễn đàn về gặp mặt, đối thoại, các hoạt động xúc tiến đầu tư đã được tổ chức, tổng vốn thu hút đầu tư toàn tỉnh năm 2019 đạt 13.000 tỷ đồng, tổng số doanh nghiệp thành lập mới là 1700 doanh nghiệp./.

Phòng cải cách hành chính

 |  Đầu trang
 
<<   <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  >  >>
 
 
 
Thông báo
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
Thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu