Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
Tin tức - Sự kiện
Skip portletPortlet Menu
 
 
Liên kết website
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
Kiểm tra Công tác Cải cách hành chính tại huyện Con Cuông (21/07/2020 08:55 AM)

Từ ngày 15/7, Đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính (CCHC) của tỉnh đã tiến hành kiểm tra công tác CCHC tại huyện Con Cuông. Qua kiểm tra, bước đầu Đoàn ghi nhận, UBND huyện đã quan tâm công tác chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ. Công tác kiểm soát thủ tục hành chính thực hiện theo quy định. Hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa tiếp tục được duy trì, tạo điều kiện thuận lợi để người dân và tổ chức. Hệ thống các cơ quan nhà nước được sắp xếp theo quy định. Đã triển khai các giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức. Cơ chế tự chủ đã thực hiện tại UBND huyện và các đơn vị sự nghiệp thuộc huyện. Nhiều nội dung về ứng dụng công nghệ thông tin trong đó có việc ứng dụng phần mềm quản lý văn bản đã được thực hiện. Cải cách hành chính ở cấp xã được quan tâm.

Tuy nhiên, qua kiểm tra, vẫn còn một số hạn chế cần được quan tâm khắc phục, như: Việc ban hành văn bản ở các cấp còn có sai sót; cải cách thủ tục hành chính kết quả hạn chế; thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông chưa thực chất; chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã chưa cao; chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính của một số đơn vị, cá nhân chưa nghiêm; việc khai thác các ứng dụng công nghệ thông tin của một số cán bộ, công chức chưa hiệu quả;…

Thời gian tới huyện Con Cuông cần phát huy những ưu điểm đã đạt được đồng thời rà soát, đánh giá kỹ các tồn tại, hạn chế và triển khai các giải pháp khắc phục nhằm tạo chuyển biến rõ nét hơn trong công tác Cải cách hành chính, thực hiện công tác quản lý nhà nước và phục vụ nhân dân tốt hơn./.

Phòng Cải cách hành chính

 |  Đầu trang
 
<<   <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  >  >>
 
 
 
Thông báo
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
Thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu