Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
Tin tức - Sự kiện
Skip portletPortlet Menu
 
 
Liên kết website
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
Điều tra xã hội học đo lường sự hài lòng về sự phục vụ hành chính năm 2019 (06/09/2019 01:45 PM)

Triển khai Kế hoạch số 1444/KH-BNV ngày 03/4/2019 của Bộ Nội vụ về Đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước năm 2019, ngày 16/8/2019 Bộ Nội vụ ban hành Công văn số 3893/BNV-CCHC về việc triển khai điều tra xã hội học năm 2019. Theo đó, Sở Nội vụ là cơ quan làm đầu mối trong quá trình triển khai điều tra xã hội học đo lường sự hài lòng về sự phục vụ hành chính năm 2019 tại địa phương.

Các cơ quan cấp tỉnh được chọn lấy mẫu điều tra gồm: Sở Giao thông Vận tải, Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tư pháp, Sở Văn hóa Thể thao, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Đối với đơn vị cấp huyện được lựa chọn lấy mẫu gồm: huyện Quỳ Hợp, huyện Anh Sơn, huyện Diễn Châu, huyện Nam Đàn, thị xã Cửa Lò và thành phố Vinh. Tại mỗi đơn vị cấp huyện chọn ngẫu nhiên 3 đơn vị cấp xã.

Đối tượng điều tra xã hội học đo lường sự hài lòng về sự phục vụ hành chính năm 2019 là người dân, tổ chức đã trực tiếp giao dịch và nhận kết quả của các dịch vụ hành chính công tại Bộ phận một cửa của các Sở, UBND huyện, UBND xã đã chọn, trong khoảng thời gian từ 01/01/2019 đến ngày 31/7/2019.

Kết quả điều tra xã hội học đo lường sự hài lòng về sự phục vụ hành chính năm 2019 sẽ được Bộ Nội vụ tổng hợp và sử dụng để xác định chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) năm 2019 của tỉnh Nghệ An.

Phòng Cải cách hành chính, Sở Nội vụ

 |  Đầu trang
 
<<   <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  >  >>
 
 
 
Thông báo
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
Thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu